Дегри Консултинг ЕООД  itemprop=

Дегри Консултинг ЕООД

Дегри Консултинг ЕООД е консултантска организация, специализирала своята дейност в три основни направления – правно обслужване в областта на търговското право и сферата на екологията, телекомуникациите, рекламата, конкуренцията и потребителите; разработване и внедряване на системи за
Дегри Консултинг ЕООД За Нас Дегри Консултинг ЕООД е консултантска организация, специализирала своята дейност в три основни направления – правно обслужване в областта на търговското право и сферата на екологията, телекомуникациите, рекламата, конкуренцията и потребителите; разработване и внедряване на системи за управление по стандарти на ISO и разработване и управление на проекти по международни програми за финансиране на бизнеса и различни социални дейности. Вярваме, че сме от тези, които искат да направят света по-добър. Сигурни сме, че по този път заедно с нас вървят и нашите клиенти и партньори. Сред тях ние търсим себеподобни и намираме приятели. Нашият стил е да слушаме внимателно, да долавяме проблемите и да отговаряме на въпросите точно, пълно и всестранно. Професионализъм, конфиденциалност и лоялност – това са нашите аксиоми, като адвокати, консултанти и експерти. Ценим високо постиженията на науката, мнението на нашите клиенти и поуките от собственото минало – това са нашите учители. Стремежът ни е да сме силни чрез компетентност, екипност и постоянно развитие, ползване на съвременни технически решения, създаване на удобство за клиентите и комфорт за служителите. Наше кредо са моралът, спазването на закона и ангажираното отношение към околната среда. Да растем заедно с нашите клиенти, партньори и приятели! Правна кантора Правната кантора е най-старото структурно звено на Degree Consulting. Още със създаването си през 1994 г. дружеството фокусира дейността си в областта на правното консултиране и процесуалното представителство, основани на принципите на професионализма, дискретността, лоялността, бързината и точността на предоставяне на услугите. Основата, върху която кантората гради своята експертиза, е търговското право, даващо правните рамки, регламента и голяма част от инструментариума за успешното съществуване на всяка фирма. Чрез многостранната правна експертиза, която изграждаме, поддържаме и постоянно актуализираме, ние отговаряме не само директно на въпросите на нашите клиенти, но и насочваме тяхното внимание върху всички възможни и свързани с въпроса аспекти, допирни точки и последици, които могат да повлияят за техния бизнес растеж. Кантората предоставя услуги на български, английски, руски, френски и италиански език. Управление на проекти Направлението "Управление на проекти" е най-новото структурно звено на Degree Consulting, обособено като отговор на възникналите потребности на бизнеса и различни дейности от социалната сфера в областта на международното финансиране. Необходимостта от задълбочено познаване на принципите, изискванията и механизмите на работа на Европейските фондове за развитие и съответните им национални финансиращи програми наложи и необходимостта от професионално консултантско сътрудничество в процеса на усвояване на Европейските средства за развитие, с оглед многообразието на възможностите, сложността на условията и процедурите за финансиране. Значителният професионален и практически опит на екипа на Degree Consulting в управлението на средствата от пред-присъединителните фондове (Програма PHARE) и участие в разработването и подготовката за изпълнение на националните Оперативни програми по Структурните фондове на ЕС ни дава възможността да предлагаме такова сътрудничество. Доброто познаване на опита, добрите практики и модели по подобни програми в „старите” и „новите” страни-членки на ЕС се основава на личен контакт и обмяна на опит със съответните специализирани администрации за управление на програми и проекти. За да отговорим на потребностите на нашите клиенти за ефективно усвояване на средствата от международните и национални финансиращи програми, нашият екип разработи цялостен пакет консултантски услуги, които следват етапите на програмно-проектния цикъл. Консултиране по стандарти на ISO Degree Consulting високо цени доверието на клиентите си. Веднъж заслужено, то трябва да се доказва и развива. Ето защо, след внимателен анализ на нуждите на нашите клиенти, решихме да разширим обхвата на услугите, които доставяме. След 2001 г. към кантората създадохме второ звено, консултиращо и обучаващо български фирми при изграждане и внедряване на системи за управление по следните стандарти от серията на ISO (International Standards Organization). ISO 9001:2008 (Системи за Управление на качеството) ISO 14001:2004 (Системи за Управление на Околната Среда) OHSAS 18001:2007 (Системи за Здравословни и Безопасни Условия на Труд) ISO 22000 и НАССР (Системи за Управление на Качеството и Безопасността на храните) ISO 27001:2005 (Системи за Управление на Информационната Сигурност) Основният ни стремеж е изградените и внедрени с наша помощ системи за управление да се превръщат в основополагащ фактор за повишаване на конкурентната способност, потенциала и организационната устойчивост на нашите клиенти в контекста на поставените цели – повишаване на качеството на техния продукт, осигуряване на ангажирано отношение към околната среда и човешкия фактор, гарантиране на сигурността на информацията, с която работят. Ангажирани сме, при предоставяне на услугите да затворим цялостния цикъл, от който се нуждаят нашите клиенти: консултиране - обучение и внедряване на системите за управление - одитиране на системите и издаване на сертификат от акредитиран и международно признат сертификационен орган. Дегри Консултинг ЕООД
4.4 7