Брокерс Консулт ЕООД - Вижте още

Брокерс Консулт ЕООД

Брокерс Консулт повече от 10 години работи в сферата на застраховането и се грижи за интересите на своите клиенти. Продуктите които предлагаме са: Гражданска Отговорност, Автокаско, Застраховка Имущество, Зелена Карта. Брокерс Консулт е Член на Асоциацията на застрахователните брокери
застраховка
Гражданска отговорност, Автокаско, Застраховка Имущество, Зелена Карта:

застраховка

Брокерс Консулт повече от 10 години работи в сферата на застраховането и се грижи за интересите на своите клиенти. Дружеството е основано от няколко физически лица през 2003 година и е лицензиран брокер с Решение N: 10-3Б/04.08.2003 година от "Комисия по финансов надзор".

Член е на "Асоциацията на застрахователните брокери" и на "Обединени застрахователни брокери". През 2009 година се преобразува в ЕООД с управител Кремена Маринова.

В екипа работят експерти с дългогодишен опит в застраховането. ежедневно с помоща на експертите се обслужват фирми и организации, както и много индивидуални клиенти, които по този начин спестяват време и усилия. Фирмата е посредник между всички застрахователни компании и клиенти, като предлага подробна информация, услуги и отстъпки при всички видове застраховки.

Брокерс Консулт работи в сферата на общото застраховане - гражданска отговорност, автокаско, злополуки, карго, професионална отговорност, имуществени на физически и юридически лица, селскостопански застраховки и др. Предлагаме и услуги в животозастраховането.

Контакти:

гр. Раднево

ул. Еделвайс N 2

0417/ 840 12

0886 416 074

гр. Нова Загора

ул. Петко Енев N 35

0457/ 623 38

0885 893 132


застраховка

Офиси на Брокерс Консулт ЕООД

Брокерс Консулт ЕООД - Вижте още

Брокерс Консулт ЕООД

Брокерс Консулт повече от 10 години работи в сферата на застраховането и се грижи за интересите на своите клиенти. Продуктите които предлагаме са: Гражданска Отговорност, Автокаско, Застраховка Имущество, Зелена Карта. Брокерс Консулт е Член на Асоциацията на застрахователните брокери
Раднево, ул. Еделвайс 2

0417/ 840 12;0886 416 074
Брокерс Консулт ЕООД - Вижте още

Брокерс Консулт ЕООД

Брокерс Консулт повече от 10 години работи в сферата на застраховането и се грижи за интересите на своите клиенти. Продуктите които предлагаме са: Гражданска Отговорност, Автокаско, Застраховка Имущество, Зелена Карта. Брокерс Консулт е Член на Асоциацията на застрахователните брокери
Нова Загора, ул. Петко Янев 35

0457/ 623 38;0885 893 132
5 7