ЗИИУ Стандарт АД  itemprop=

ЗИИУ Стандарт АД

Производител на измервателни инстр. и уреди, шублери, ъгълници, ъгломери, калибри. Произ. терморегулатори за елек. бойлери, отверки, ключове, абрихт глави. Изработва изделия по мостра или чертеж на клиента.
Благоевград, ул. Васил Левски № 38

Производител на измервателни инстр. и уреди, шублери, ъгълници, ъгломери, калибри.Произ. терморегулатори за елек. бойлери, отверки, ключове, абрихт глави. Изработва изделия по мостра или чертеж на клиента.