Индустриал партс и системи ООД  itemprop=

Индустриал партс и системи ООД

Индустриал Партс и Системи е фирма съсредоточила дейността си в областта на: продажбата и сервизирането на помпи и помпени системи, решения в областта на водоснабдяването и канализацията за бита и индустрията, системи за резервно и аварийно електрозахранване - дизелгенератори,
София, бул. Цариградско шосе 425, склад 5

Нашият онлайн магазин : www.pompibg.net Industrial Parts & Systems Защита за дома и бизнеса, сигурност и гарантирано качество. Кои сме ние ? Индустриал Партс и Системи е фирма съсредоточила дейността си в областта на: продажбата и сервизирането на помпи и помпени системи, решения в областта на водоснабдяването и канализацията за бита и индустрията, системи за резервно и аварийно електрозахранване - дизелгенератори, непрекъсваеми токозахранващи системи (UPS), автоматизация на предлаганите продукти и решения.   Продуктите ни намират широко приложение в бита, строителството, промишлеността и туризма. Нашите приоритетни клиенти са ВиК операторите и общините. Индустриалните предприятия, минната промишленост, земеделските производители, ТЕЦ, АЕЦ също се нареждат сред важните, както и всеки потенциелен клиент. Тясното ни сътрудничество с партньори, клиенти, проектанти и инвеститори е с цел постигане на максимална ефективност и възвръщаемост на инвестициите при изпълнение на инфраструктурни и други проекти. Максимална надежност, непрекъсваемост на работните процеси и високо ниво на обслужване са сред задачите, които изпълненяваме Какво можем да направим за Вас: Oглед на място и консултация, Проектиране и помощ в проектирането, Решения и know how – паралелни системи, компексно резервиране, отдалечено управление и наблюдение, Преустройване или изграждане на електрическата мрежа, Преустройване или изграждане на помпена или водоснабдителна система, Доставка и избор продукти, детайли и допълнителни компоненти, Автоматизация, Монтаж навън или в помещение, Изграждане, пуск и обучение, Продукти ПРОДУКТИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ   Типове помпи Сондажни, потопяеми помпи Центробежни, едностъпални помпи Центробежни, многостъпални, хоризонтални помпи Центробежни, многостъпални, вертикални помпи Системи за повишаване на налягането Противопожарни помпи и оборудване Потопяеми помпи за дренаж и отпадъчни води Помпени системи за отпадъчни води Сухи помпи отпадъчни води ПРИЛОЖЕНИЯ ПОМПИ   Табла и аксесоари Разширителни съдове и резервоари Електро захранване Енергийни централи Генератори с големи мощности Професионални генератори Преносими генератори Осветителни кули Генератори за екстремни условия Сервиз и услуги Индустриал партс и системи ООД налага дългосрочна политика при извършване на гаранционно и извън гаранционно обслужване на клиентите си, правилен избор на продукти, обследване на приложенията, повишаване на енергиината ефективност и стремеж към ниски експлотационни разходи, всичко това водещо до намаляване на инвестиционните средства, бърза възвръщаемост, сигурност и надежност. Извършваме сервиз, монтаж, шев монтаж, оразмеряване на помпи, помпено оборудване, противопожарни помпи и дизелови електрогенеартори. Нашия сервиз работи толкова добре колкото и монтираните от нас помпи, изключително бързо, много компетентно и абсолютно надеждно. Сервизният ни мениджмънт може да Ви предложи всички важни за Вас възможности: инструкции и обучениe подготовка и съдействие за монтаж и пуск ремонт и реинженеринг на съществуващи системи резервни части ремонт на място или в базите ни поддръжка съдействие за правилно приложение полезни съвети Промоция на циркулационни помпи DAB Индустриал партс и системи ООД пусна на пазара новите DAB EVOSTA/EVOTRON/EVOPLUS ефективни, високотехнологични и екосъобразни помпи, покриващи изискванията на Директива за екодизайн (EuP)2013. Благодарение на върховата технология цялата продуктова гама е енергиен клас А в съответствие и с бъдещата Еко Директива 2015 - ЕЕИ(Енергийно Ефективен Индекс) със стойност 0.23. "Директива EuP" означава Директива за енергопотребяващи продукти, позната също и като Директива за екодизайн. Най-важното в директивата се състои в това, че обхваща не само “енергопотребяващите” продукти, но и така наречените “продукти, свързани с енергопотреблението”. Основен индекс на Директивата EuP е EEI (индекс на енергийна ефективност): 0,27 през 2013. От 1ви януари 2013 година, самостоятелните циркулационни помпи с мокър ротор (с изключение на специално проектираните помпи за първичен кръг на термосоларни системи и термопомпи) трябва да имат индекс на енергийна ефективност (EEI), не по-голям от 0,27. Индексът на енергийна ефективност представлява разликата между годишната енергийна консумация на продукта и стандартната енергийна консумация на типичен подобен продукт. От 1ви август 2015 година, самостоятелните циркулационни помпи с мокър ротор, както и вградените в продукти циркулационни помпи с мокър ротор трябва да имат EEI индекс, не по-голям от 0,23. По отношение на циркулационните помпи директивата се базира на следните принципи: Годишната консумация на електроенергия в ЕС (ЕС27) е 50 TWh на година (2009) Прогнозната консумация на електроенергия в ЕС без прилагане на законовите изисквания би била 55 TWh до 2020 Прогнозната консумация на електроенергия в ЕС с прилагане на законовите изисквания би била 32 TWh до 2020. Директивата ще осигури енергопестене в размер на 23 TWh в ЕС до 2020, което е еквивалентно на битовото енергопотребление на 14 милиона човека в ЕС. Това се съчетава с прогнозното редуциране на CO2 с 11 милиона тона в ЕС до 2020. Индустриал партс и системи, продължава да се налага като надежден и сигурен доставчик на помпи и помпено оборудване, както с нововъведенията които налага на пазара съобразно екодирективите и нормите за енергиина ефективност, така и с помощта която дава на клиентите си за правилен избор, управление и защита на помите и не на последно място с качествен и навременен сервиз на предлаганите продукти и услуги. Повече информация можете да намерите на следните линкове : DAB EVOTRON DAB EVOSTA DAB EVOPLUS гр. София, бул. "Цариградско шосе" 425, Сграда 2А