Стив Инженеринг - Вижте още

Стив Инженеринг

Разработване, производство и сервиз на електронни везни, информационни управляващи системи.
Варна, ЗПЗ,бул. Владислав Варненчик Но279 Б

Стив Инженеринг
СТИВ ИНЖЕНЕРИГ
СТИВ ИНЖЕНЕРИНГ е създадена през 1991г. Като 100% частна фирма от научни сътрудници на института по хидро- и аеродинамика. Предмет на дейност на фирмата е “разработване, производство и реализация на прибори и средства за автоматизация”.

Основните направления за осъществяване на предмета на дейност са:

Стив Инженеринг

1. ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ – РАЗЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ И В Т.Ч. :

 • лабораторни (аналитични и прецизни);
 • промишлени платформени;
 • тръбни;
 • кранови;
 • конвейрни (лентови);
 • автомобилни – изцяло електронни и механо-електронни (хибридни);

2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА СВЪРЗАНИ С КОНКРЕТНО ПОЛЗВАНЕ НА ВЕЗНИТЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА И ТЪРГОВИЯТА – ЕТИКИРАЩИ СИСТЕМИ, СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ.

Стив Инженеринг

3. НЕСТАНДАРТНИ ТЕГЛО- И СИЛО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И СЪОРЪЖЕНИЯ:

 • тегловни дозатори;
 • системи за тегловен мониторинг на продукцията;
 • апаратура за измерване на сили, моменти и разход;

4. АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ В СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОИЗВОДСТВА.

5. РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ.

На пазара продукцията на фирмата е позната с търговската марка “СТИВ”, която е регистрирана в Петентното ведомство на Р. България. Произвежданите изделия с марката “СТИВ” са сертифицирани от съответните метрологични органи и класификационни организации, като Национален център по метрология, Български корабен регистър, Английски Лойд и др.

Добрите научни знания в разработването и производството на силоизмервателни датчици и електронни прибори, както и широкия опит в сервиза и експлоатацията на тегловно-измерващи устройства, позволяват фирма СТИВ Инженеринг да предлага оптимален отговор и решава всеки проблем свързан с измерване на тегло, на сили и др.

Автоматизирани системи

Предлагаме проектиране и изграждане до ключ на автоматизирани системи, лентови везни, дозиращи системи,нестандартно обурудване.

ETHERINO NET-12-A

Устройството е предназначено за удължаване на 12 сигнални линии през локална компютърна мрежа.

Стив Инженеринг

ETHERINO NET-12-A има 12 индивидуално галванично развързани входа и 12 изхода с релета с нормално отворени контакти. При подаване на напрежение на един от входовете се затваря релето на съответния изход на насрещния модул. При отпадане на връзката според конфигурацията изходите могат да запазят последните си валидни стойности или да застанат в предварително дефинирано състояние. Тази функция може да се ползва за свързване на външна сигнализация за отпаднала връзка с насрещното устройство.

Основни характеристики

 • 12 галванично развързани  входа контролирани с напрежение. Входовете не изискват спазване на поляритет
 • 12 релейни изхода
 • LCD дисплей за показване на текущото състояние на входовете и изходите
 • 10Мбит порт за LAN
 • Сериен порт за конфигуриране.В режим на работа серииния порт предоставя канал за асинхронна сериина връзка през мрежата (в процес на разработка)
 • Захранване с DC 12-24 волта
 • Безплатен софтуер за конфигуриране , отдалечено управление и отдалечено наблюдение

ETHERINO MFC-6-A

Устройството е предназначено за удължаване на 6 сигнални линии през 4-проводна съобщителна линия.

Стив Инженеринг

ETHERINO MFC-6-A има 6 индивидуално галванично развързани входа и 6 изхода с релета с нормално отворени контакти. При подаване на напрежение на един от входовете се затваря релето на съответния изход на насрещния модул.

Сигнала за връзка между устройствата е DTMFкоето позволява работа през уплътнителни уредби и мултиплекси.

Устройството разполага с допълнителен изход с реле за свързване към външна сигнализация за отпадане на връзката.

Основни характеристики

 • 6 галванично развързани  входа контролирани с напрежение.Входовете не изискват спазване на поляритет
 • 6 релейни изхода
 • светодиоди за показване на текущото състояние на входовете и изходите
 • конектор за свързване към 4-проводна съобщителна линия
 • Захранване с DC 12-24 волта

Софтуер

Предлагаме разработване и внедряване на приложен софтуер.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • Счетоводни услуги на месечна база - счетоводство на всякакъв вид търговско дружество
 • Административно обслужване и консултиране
 • ТРЗ услуги
Стив Инженеринг

STIV MARINE WATERMAKERS

www.stivmarine.com

STIV MARINE WATERMAKERSSTIV MARINE WATERMAKERSSTIV MARINE WATERMAKERSSTIV MARINE WATERMAKERSSTIV MARINE WATERMAKERS

Стив Инженеринг - отрасли:


Машини, Машиностроене, Измервателна Техника,