Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Пожарна защита ЕООД  itemprop=

Пожарна защита ЕООД

Пожарна защита ЕООД притежава разрешение за извършване сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители от Главна Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на населението на територията на цялата страна.
Пожарна защита ЕООД Пожарна защита ЕООД притежава разрешение за извършване сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители от Главна Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на населението на територията на цялата страна. Всички услуги за осигуряване на пожарната безопасност на вашия обект и поддържането му в изправно техническо състояние. Ние сме лицензирана съгласно НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Всички услуги и документи спазват стриктно наредбата, както и действащата българска и европейска нормативна база в областта. КОМПАНИЯТА разполага с висококвалифициран персонал. Дейностите се ръководят от инженер със специалност "Пожарна и аварийна и безопасност". Капацитетът за зареждане и ремонт е напълно достатъчен, за да може фирма Пожарна защита ЕООД да изпълни в срок и качествено заявките на своите клиенти в цялата страна. Фирма Пожарна защита ЕООД прилага изискванията на БДС EN 3:2000, БДС ISO 11602-2:2003 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители.Част 2: Контрол и техническо обслужване", като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции. Пожарогасителите, преминали техническо обслужване се маркират със стикери на фирма Пожарна защита ЕООД. Фирма Пожарна защита ЕООД дава едногодишна гаранция за извършената проверка, ремонт и зареждане. Обслужването се извършва с транспорт на фирма "ФАЙЪРФОРС" ЕООД и е за сметка на компанията ни в рамките на град София. НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: Противопожарно досие Профилактика на пожарни касети Обучение и инструктаж на персонал Всички видове указателни табели Пожарогасители Пожароизвестяване и пожарогасене Сервизно обслужване на пожарогасители Пожарни кранове Евакуационно осветление Обозначителни знаци Евакуационни схеми Оценка на съответсвието на обекти с изискванията за пожарна безопасност Презареждане на пожарогасители Планове и досиета Проектиране #slider, #slider img, #slider1, #slider1 img { min-height:200px !important}

Пожарна защита ЕООД - отрасли:


Машини, Машиностроене, Противопожарна Техника,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..