МСМ 55 ООД - Вижте още

МСМ 55 ООД

МСМ - 55 ООД е фирма ситуирана в град Перник , чиято основна дейност се състои в търговия с металорежещи инструменти и инженерно-консултантска дейност , свързана с техния оптимален подбор и икономична експлоатация.
Перник, ул.Отец Паисий, бл. 28, ет. 1, ап. 2

МСМ 55 ООД

За нас
Имам удоволствието да представя на Вашето внимание фирма "МСМ-55" ООД - гр.Перник, чиято основна дейност се състои в доставка на металорежещи инструменти и инженерно-консултантска дейност, свързана с техния оптимален подбор и икономична експлоатация.

"МСМ-55" ООД предлага на българския пазар за машиностроителното и ремонтно-механично производство високопроизводителни и сравнително икономически изгодни сменяеми твърдосплавни пластини и държачи за стругова и фрезова обработка, продукт на фирма "KORLOY" - Южна Корея.

От подробния каталог на "KORLOY", който всеки клиент на "МСМ-55" ООД получава заедно с ценоразпис на най-често употребяваните инструменти, е видна както цялата производствена номенклатура по видове, така и режимите на рязане, които се прилагат за различните видове механообработка, относно всеки конкретен случай по отношение вида на обработваемия материал и техническите изисквания.

Освен това, специалист от "МСМ-55" ООД извършва пробни тестове на място във Ваши производствени условия и оказва съдействие и техническа помощ при подбора на необходимия инструмент за всяка конкретна механообработка, в резултат на което евентуално закупените от Вас инструменти са точно подходящите за Вашите условия, изисквания и нужди.
МСМ 55 ООД

Офиси на МСМ 55 ООД

МСМ 55 ООД офис 2 - Вижте още

МСМ 55 ООД офис 2

МСМ - 55 ООД е фирма ситуирана в град Перни к , чиято основна дейност се състои в търговия с металорежещи инструменти и инженерно-консултантска дейност , свързана с техния оптимален подбор и икономична експлоатация.
Перник, кв. Изток, ул.Клемент Готвалд -8

0887 200 830 ; 076 672 980