Елмекс груп ООД - Вижте още

Елмекс груп ООД

„Елмекс груп“ ООД е създадена през 2006г. в Бургас. Основната дейност на фирмата е изработване на проекти в областта на електроенергетиката и инвестиционно проектиране.
Бургас, ул.Янко Комитов 20, БЦ Север, ет.2, оф.6

Елмекс груп ООД

„Елмекс груп”

Основната дейност на фирмата е изработване на инвестиционни проекти и проекти в областта на електроенергетиката.

Във фирмата работят инженери, с пълна проектантска правоспособност, с богат опит в инвестиционното проектиране и в областта на електроенергетиката и строителството. Високата квалификация, регулярното обучение на служителите и постояното търсене на новости гарантира успеха на фирмата.

За краткия си творчески път, фирмата има проектирани вътрешни силови и слаботокови инсталации за жилищни сгради, ваканционни селища, хотели, еднофамилни къщи, магазини, ресторанти, сгради за обществено и административно обслужване, промишлени халета, винарни и др. Фирмата е специализирана и в проектирането на мълниезащитни и заземителни инсталации.

От 2009г. до днес фирма „Елмекс груп“ ООД работи по рамкови договори за проектиране с електроразпределителното дружество за югоизточна България - „Електроразпределение юг” EАД.

Елмекс груп ООД Елмекс груп ООД Елмекс груп ООД Елмекс груп ООД Елмекс груп ООД Елмекс груп ООД Елмекс груп ООД Елмекс груп ООД

В съвместната си работа с дружеството имаме проектирани голям брой проекти тясно специализирани с дейността му, като част от тях са:

 • кабелни и въздушни електропроводи 20 kV;
 • трансформаторни подстанции 20/0,4 kV;
 • кабелни разпределителни мрежи 1 kV;
 • въздушни електропроводи 0,4 kV;
 • изнесено мерене на границата на собственост.

В широкия аспект на работа на фирма „Елмекс груп“ се включва и изготвянето на технически и инвестициони проекти за изграждане на над 40 МW фотоволтаични електроцентрали на територията на България. Фирмата изготвя и проекти за фотоволтаични централи на покриви за собствени нужди с цел понижаване на консумацията на електроенергия от мрежата.

Проектиране

 • Външни електрозахранвания
 • Вътрешни инсталации
 • Слаботокови инсталации
 • Мълниезащитни и заземителни инсталации
 • Фотоволтаични централи
 • Проектиране до разрешение за строеж

Базирани на опита и контактите изградени през годините на работа, фирмата предлага консултантски и медиаторни услуги в областа на инвестиционните проекти, които предлага на клиентите, с цел да подкрепи професионално техните инвестициони намерения.

Елмекс груп ООД Елмекс груп ООД Елмекс груп ООД Елмекс груп ООД Елмекс груп ООД Елмекс груп ООД Елмекс груп ООД