Сервиз на радиостанции, лабораторна и измервателна техника и апаратура. Генератори, осцилоскопи, захранващи блокове и др.

MM - отрасли:


Електронна Техника,