Деси 75 ЕООД  - Вижте още

Деси 75 ЕООД

Деси 75 ЕООД притежава пункт за изкупуване на вторични суровини и транспортиране на отпадъци. Фирмата се занимава с изкупуване, сортиране, съхранение и преработка на черни и цветни метали, както и изкупуване на автомобили за скраб.
Брестовец, ул. Георги Кочев 38

Деси 75 ЕООД Деси 75 ЕООД Деси 75 ЕООД

Деси 75 ЕООД
притежава пункт за изкупуване и транспортиране на отпадъци. Фирмата се занимава с изкупуване, сортиране, съхранение и преработка на черни и цветни метали.

Изкупува скрап от черни и цветни метали - желязо, стомана, чугун, мед, месинг, бронз, алуминий, цинк, олово, никел и други метални отпадъци на конкурентни цени. Изкупуваме също и автомобили за скраб.

Изкупува всички видове отпадъци от черни и цветни метали, включващи - излезли от употреба моторни превозни средства, електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори.

Разполага с база за изкупуване на вторични суровини, намиращи се в село Брестовец, област Плевен.