Зейн Консулт ЕООД   itemprop=

Зейн Консулт ЕООД

Консултантска фирма фокусирана в извършването на управленски и финансови консултации. Разработка и управление на инвестиционни проекти и бизнес планове по европейски и неевропейски донорски схеми. Извършване на финансово-икономически анализи и прогнози. Разработване на системи за преструктуриране и оптимизация дейността на предприятия.

Зейн Консулт ЕООД - отрасли:


Финансиране на Проекти,