Киряевска вар  itemprop=

Киряевска вар

Добив на варовици и преработката им за производство на вар, различни фракции трошен камък от фирма Киряевска вар ООД. Киряевска вар ООД е с основна дейност добив на варовици и строителни материали, преработка на различни фракции трошен камък, както и добив на варовик за производство на
Киряевска вар ООД Добив на варовици и преработката им за производство на вар, различни фракции трошен камък от фирма Киряевска вар ООД          За нас: Киряевска вар ООД е с основна дейност добив на варовици и строителни материали, преработка на различни фракции трошен камък, както и добив на варовик за производство на негасена вар. Добиването на варовици и строителни материали се осъществява чрез разработването на кариера в находище Рафаело, върху която фирмата притежава право на експлоатация по концесионен договор. Продукцията й се използва в строителството и то главно при пътно-строителните дейности или производството на бетон. Фракциите добиван варовик са от 0-4 мм и 4-16 мм; нефракционираният камък е от 0-45 мм и 0-63 мм; предлагат се фракции по заявка на клиента. В кариерата за варовик се използват модерни съоръжения, работят квалифицирани служители и се търсят винаги най-оптималните решения за повишаването на качеството на продукцията, услугите и производствения процес. Фирмата притежава редица сертификати и протоколи от лабораторни изпитвания. Киряевска вар непрекъснато прави геоложки проучвания на терена и тестове в сертифицирани лаборатории на добивания варовик, за да е сигурна в качествата на предлаганата от нея продукция (фракциите трошен камък).          Услуги: УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ Работа със: Верижен багер 33 т. с чук 2,200 т. Верижен багер 34 т. С кофа 2 м3 Фадрома с кофа 4 м3 Мобилна роторна трошачка с капацитет 150 т/час Камион самосвал с товароносимост 30 т. Фирмата може да извършва комплексна услуга в кариера, както и работа с всяка машина по отделно в зависимост от обекта. Цени по договаряне. За категория Селско стопанство информацията е следната: Калциев карбонат CaCO3 - за намаляване на рН киселинността на почвата.          www.kiryaevskavar.com
5 1