Лабексперт  itemprop=

Лабексперт

ЛАБЕКСПЕРТ ООД е оторизиран представител за директни продажби и сервиз на територията на България в областта на промишлено и лабораторно оборудване. Ние доставяме оборудване в подходящи конфигурации съгласно изискванията и нуждите на клиентите.
София, ж.к. Младост 1, бл. 49Б ул. Никола Генадиев

Лабексперт НАШАТА МИСИЯ Да сме в помощ на Химици, Биолози, Физици и Медици. Да повишаме точността на изследванията. Да намаляваме разходите на фирми и лаборатории, свързани с материали, консумативи и човешки труд.               За Нас: Ние доставяме оборудване в подходящи конфигурации съгласно изискванията и нуждите на клиентите, осигуряваме навременната му техническа профилактика и ремонт, както и обучение и приложни консултации за персонала. Ние сме коректни партньори в дългосрочен план на нашите клиенти в областта на индустриалното и аналитичното оборудване. ЛАБЕКСПЕРТ ООД е оторизиран представител за директни продажби и сервиз на територията на България в областта на промишлено и лабораторно оборудване, както следва: Milestone srl (Италия) лабораторни микровълнови системи за киселинно разлагане на проби; лабораторни микровълнови системи за екстракция на проби; лабораторни микровълнови системи за органичен синтез; живачни анализатори за директно измерване; микровълнови муфелни пещи. TCR Tecora srl (Италия) пробовземаща апаратура (прах и газове) за имисии; пробовземаща апаратура (прах и газове) за емисии; системи за непрекъснато пробонабиране на диоксини, фурани, тежки метали. #slider, #slider img, #slider1, #slider1 img { min-height:200px !important} Environnement SA (Франция) газ анализатори за тоскични газове; газ анализатори за кислород; газ анализатори за предотвратяване на газови експлозии; газ анализатори за околната среда. PANalytical B.V. (Холандия) рентгенови спектрометри; рентгенови дифрактометри. Land Combustion (Великобритания) портативни газ анализатори (до 9 газа за емисии); безконтакни уреди за измерване на температура (инфрачервени термометри); анализатори на кислород; анализатори на въглероден оксид в емисии; системи за детектиране на пожар в мелници; измерватели на точката на оросяване за киселини пари. BENEQ (Финландия) развитие и внедряване на системи за покритие на метал, стъкло и керамика на базата на нанотехнологии. Riken Keiki (Япония) персонални газ анализатори; газ анализатори за тоскични газове; газ анализатори за кислород; газ анализатори за предотвратяване на газови експлозии; газ анализатори за околната среда. Aurora Instruments (Канада) спектрометри за атомна абсорбция; спектрофотометри; дистилатори за вода. Breitlannder (Германия) стандарти за OES, XRF, ICP и AAS спектрометри. Additel (USA) цифрови измерватели на налягане; калибратори за налягане, температура, напрежение и ток; хидравлични помпи за понадаване на течности и гозове с регулируема налягане за изпитване и калибриране на цифрови и аналоги измерватели на налягане. Thies Clima (Германия) контролери и сензори за температура и влажност; слънчева радиация; метеорологични станций.               Услуги: Лабексперт ООД предлага следните услуги: консултации с висококвалифицирани специалисти за избор на подходящо оборудване и окомплектовка в зависимост от конкретните нужди на клиента; изготвяне на документи и доставка до крайния клиент в уговорените срокове; инсталация и пускане в действие на доставеното оборудване. Обучение на обслужващия персонал, съгласно европейските стандарти; гаранционен сервиз, договорен с купyвача /минимум 1 година/; извънгаранционен сервиз и доставка на резервни части; предоставяне на преведени на български език ръководства за работа.               Сервиз и обслужване ЛАБЕКСПЕРТ ООД е сервизен център на гореспоменатите фирми за инсталация, гаранционен и следгаранционен сервиз на доставеното оборудване. Нашите сервизни инженери са на разположение на клиентите ни 7 дни в седмицата. За следгаранционното обслужване има следните варианти: сервизен договор за профилактика; сервизен договор за ремонт; сервизен договор за профилактика и ремонт; сервиз без договор;               www.labexpert.bg

Лабексперт - отрасли:


Лабораторно Оборудване,