ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов ЕТ  itemprop=

ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов ЕТ

Предлагаме на нашите клиенти различни решения и апаратура постигане на икономия на енергия и енергийна ефективност
Ние предлагаме: -Електроапаратура- честотни инвертори, софтстартери, дизелови генератори, стабилизатори на напрежение, апаратура за компенсиране на реактивната мощност, филтри за подтискане на хармоници,различни релека и контактори, мощностни прекъсвачи, токови трансформатори разделящи се и др.апаратура. -Изработка, монтаж и реновиране на кондензаторни уредби за компенсиране на реактивната мощност. Предлагаме доставка и монтаж на декомпенсационни и филтрови реактори -Консултантски услуги и измерване на място при клиента на качеството на ел.енергия - наличие на хармоници, колебания и отклонения на напрежението, асиметрични режими, влошен косинус \"фи\" и др.

ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов ЕТ - отрасли:


Енергийна Ефективност,