ВИ ЕЛ БРОКЕР ЕООД  itemprop=

ВИ ЕЛ БРОКЕР ЕООД

Ви Ел Брокер ЕООД е българска частна компания, предлагаща застрахователни посреднически услуги за крайни клиенти.Компанията извършва дейността си съгласно издаден лиценз от КФН с N550-ЗБ.Фирмата предлага най-добрите решения, даващи максимални защитни покрития при сключване на различни
ВИ ЕЛ БРОКЕР ЕООД Ви Ел Брокер ЕООД е българска частна компания, предлагаща застрахователни посреднически услуги за крайни клиенти.Компанията извършва дейността си съгласно издаден лиценз от КФН с N550-ЗБ.Фирмата предлага най-добрите решения, даващи максимални защитни покрития при сключване на различни видове застраховки. Застрахователният брокер извършва анализ на застрахователния пазар, като гарантира правилния избор на застрахователен продукт и застрахователно дружество. Застрахователния брокер има възможността освен да консултира клиента също така да направи застрахователния продукт по-конкурентен, като предложи на своите клиенти допълнителни услуги, като БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ и пълно съдействие при застрахователно събитие. Автомобилно застраховане - гражданска отговорност, каско, автоасистънс за българия и чужбина; Транспортни застраховки-карго и ЧМР; Имуществено застраховане - пожар и други опасности; Професионална отговорност на - лекари, адвокати, строители, превозвачи, одитори и др. ; Застраховки злополука- доброволна и задължителна; Здравни застраховки; Животозастраховане; Наши партньори са: ДЗИ, АРМЕЕЦ, БУЛСТРАД, БУЛ ИНС, ОЗК, УНИКА, ЕВРОИНС, ОЛИМПИК, ДЖЕНЕРАЛИ ОЩЕ ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ: АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ Застраховка „АВТОКАСКО” е доброволна и осигурява застрахователно покритие за автомобила срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя и др.Застраховката „Автокаско” покрива щети по МПС, независимо дали са нанесени по Ваша вина. ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ Вашият дом е отражение на самите Вас. Планиране, финансиране, ремонти, обзавеждане – необходими са много време, парични средства и енергия, за да се превърне жилището Ви в уютен дом. За да сте спокойни, че дори и при настъпване на непредвидено събитие ще можете да възстановите отново дома си, помислите за неговата застрахователна защита. Цени от 35лв. ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ Основната функция е, че тя покрива отговорността към околните. Така, в случай на нанесени щети от нас, Гражданската отговорност на автомобилистите осигурява обезщетение на пострадалите. Застраховката е въведена като задължителна за всяко лице, което притежава МПС, регистрирано на територията на Република България и което не е спряно от движение. ДЕТСКА ЗАСТРАХОВКА Детска застраховка със спестовен характер за най-ценното - децата. Научи повече на 0898955983. ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ Застраховки, които ще осигурят средства за непланирани разходи по време на Вашето пътуване или ваканция в страната и в чужбина. ТРАНСПОРТНИ ЗАСТРАХОВКИ Застраховка Карго на осигурява застрахователно покритие за всички видове товари, стоки, вещи, предмети и др., превозвани с морски, сухопътен, речен, въздушен или комбиниран транспорт, срещу загуба и/или вреда, вследствие на настъпване на застрахователно събитие по време на превоза им от или до всяка точка на света или на територията на България. ВИ ЕЛ БРОКЕР ЕООД НАШИТЕ ПАРТНЬОРИДЗИ, АРМЕЕЦ, БУЛСТРАД, БУЛ ИНС, ОЗК, УНИКА, ЕВРОИНС, ОЛИМПИК, ДЖЕНЕРАЛИ, НАДЕЖДА, АЛИАНЦ,ГРУПАМА,ЛЕЖ ИНС, ДАЛ БОГ, УНИКА 5 ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС: 1.Притежаваме дългогодишен опит в застраховането 2.Подхождаме индивидуално към всеки клиент 3.Защото сме професионалисти и ни е грижа 4.Рабираме от работата си 5.Защото сме точни и коректни КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ: 4003 Гр.Пловдив, ул.Белград 2 Тел: + 359 898 955 983 E_mail: vlbroker2017@gmail.com Facebook: www.facebook.com/vlbroker1 www.vlbroker.business.bg

ВИ ЕЛ БРОКЕР ЕООД - отрасли:


Застраховане,