Континвест ООД  itemprop=

Континвест ООД

Континвест ООД е създадено през 1993 година. Дружеството е основен вносител в България на хлор- алкални продукти (солна киселина, натриева основа, метилен хлорид). През 2005 година изградихме инсталация за разливане на течен хлор във варели и бутилки.
www.continvest.bg „Континвест“ООД е създадена през 1993 година от инж. Веско Цветков в гр. София. Днес в дружеството работят близо 110 човека – а основната дейност на фирмата е производство и търговия на химически продукти. Дружеството има изградени бази в градовете Ямбол, Стара Загора, Горна Оряховица и София, както и собствен автопарк и железопътни вагони. Централният ни офис е с адрес: гр. София, п.к.1111, ул. Хубавка 6, тел. 02/971 70 28 Сертифицирани сме по следните стандарти: ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 SA 8000:2008 ISO 22000:2005 (НАССР) Персоналът се състои от хора с дългогодишен опит в сферите на търговията, производството и спедицията. Фирмата има изградена производствена и складова база в индустриалната зона на град Ямбол с наличен собствен железопътен коловоз. Складова база в град Горна Оряховица с обща площ от 130 000 кв.м. с наличен собствен железопътен коловоз.Складова база в град София е с площ 20 000 кв.м. с наличен собствен железопътен коловоз.В град Стара Загора освен складово стопанство се намира и основният автопарк. Всички транспортни средства и шофьори отговарят на изискванията и са сертифицирани по ADR. Вече повече от 20 години основната дейност на фирма „Континвест“ООД е търговията с химически продукти. Фирмата е основен вносител на българския пазар на натриева основа, солна киселина и хлор - продукти, изключително важни за индустрията и пречистването на питейните води. От 2005г. стартира производство на следните продукти: ферихлорид, ферихлорид сулфат, алуминиев сулфат в течна и твърда форма, полиалуминиев оксихлорид и натриев хипохлорит. Това са продукти, които се произвеждат по безопасни и енергоспестяващи технологии, като намират приложение в различни сфери – от пречистване на водни потоци до избелване на хартиено-целулозни продукти. Всички продукти се произвеждат по утвърдени технологии в съответствие с изискванията заложени в Български държавен стандарт. Фирма „Континвест“ООД е пряко ангажирана с мероприятията свързани с пречистването на водата; ресурс чиято стойност става все по – висока. Благодарение на високото качество на произвежданите от нас продукти, собствения авто- и железопътен парк, „Континвест“ООД работи с повече от 120 предприятия в България, Малта, Гърция, Албания, Централна и Западна Европа. От началото на 2015г. разширихме своята дейност в секторите на търговия с торове и фуражи, детергенти, суровини за производство на козметични и фармацевтични продукти. От месец септември 2015г. сме официални дистрибутори на Anorel и SQM – лидери в производството на торове и продукти за растителна защита. Продукти: Производство: „Континвест“ ООД произвежда следните продукти: Хлорни коагуланти /Натриев хипохлорит, ферихлорид и ферихлорид сулфат (FeCl3.SO4)/; Твърд и течен алуминиев сулфат; Полиалуминиев оксихлорид.