Астра Асет Мениджмънт АД  itemprop=

Астра Асет Мениджмънт АД

УД Астра Асет Мениджмънт АД притежава лиценз за управление на дейността на колективни инвестиционни схеми
София, ул.Средна гора 49 ет.6 ап.8

УД Астра Асет Мениджмънт АД притежава лиценз за управление на дейността на колективни инвестиционни схеми (инвестиционни дружества от отворен тип и договорни фондове) и на инвестиционни дружества от затворен тип, както и управление на индивидуални портфейли, включително на институционални инвеститори съгласно решение № 627-УД/18.06.2008 г. от Комисията за финансов надзор. УД Астра Асет Мениджмънт АД е вписано в търговския регистър на 04.07.2008 г. Дружеството е член на Централен Депозитар АД. УД Астра Асет Мениджмънт АД има разрешение от Комисията за финансов надзор да организира и управлява три договорни фонда - ДФ Астра Кеш, ДФ Астра Баланс и ДФ Астра Плюс. Контакти Централен офис София 1303 ул. Средна гора 49, ет. 6, ап. 8 Изпълнителен директор УД Астра Асет Мениджмънт (+359 2) 80 138 40 Изпълнителен директор ИП Астра Инвестмънт (+359 2) 80 138 50 Управление на портфейли (+359 2) 80 138 44 Клиринг и сетълмент (+359 2) 80 138 46 Търговия (+359 2) 80 138 45 Инвестиционно банкиране (+359 2) 80 138 41 Правен отдел (+359 2) 80 138 42 Счетоводен отдел (+359 2) 80 138 47

Астра Асет Мениджмънт АД - отрасли:


Банки, Застраховане, Застраховане, Гражданска Отговорност,