Металтрейд ООД  itemprop=

Металтрейд ООД

Фирма "МЕТАЛТРЕЙД" ООД - гр. Мездра от 1995 г. осъществява внос в страната и реекспорт на стоманени телове, стоманени въжета и изделия от тях.Управител и собственик на фирмата е инж. Красимир Танчев - специалист с 33 - годишен опит в теорията, технологият
Фирма "МЕТАЛТРЕЙД" ООД - гр. Мездра от 1995 г. осъществява внос в страната и реекспорт на стоманени телове, стоманени въжета и изделия от тях. Системата на управление на "МЕТАЛТРЕЙД" ООД е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISО 9001: 2000 и фирмата притежава сертификат №ВG07/544QА на "СЖС България" ЕООД. Управител и собственик на фирмата е инж. Красимир Танчев - специалист с 33 - годишен опит в теорията, технологията, производството и търговията на продуктите от четвъртата степен на преработка на метала - стоманени телове, стоманени въжета и голяма част от многообразните изделия от тях. ПРОДУКТИ: 1. ВЪЖЕТА СТОМАНЕНИ ОТ ф 0,6 мм ДО ф 40 мм Поради голямото асортиментно разнообразие при стоманените въжета ние сме се ориентирали към складови наличности на три основно използваеми конструкции, а именно: 1.1 6x19(1+6+6/6) "WARRINGTON": - стандарт: ГОСТ 2688, DIN 3059, БДС 16861 - диаметър: от ф 2 мм д ф 24 мм - сърцевина: органична - усукване: кръстосано дясно - якостна група: 1770 N/mm2 - повърхност: черна, непоцинкована 1.2 6x36(1+7+7/7+14) "WARRINGTON - SEAL" - стандарт: ГОСТ 7668, DIN 3064, БДС 16862 - диаметър: от 11,5 мм до 39,5 мм - други показатели: както т. 1.1. 1.3 1x19(1+6+12) - гръмозащитно - стандарт: ГОСТ 3062, DIN 3052, БДС 16855 - диаметри: ф 6 мм - С20, ф 8 мм - С40, ф 9,1 - С50, ф 11 мм - С70, ф 13мм-С100 - повърхност: поцинкована - якостна група: 1570-1770 N/mm2 Посочените въжета са на разположение на клиента по всяко време, за останалите конструкции и диаметри въжета, посочени в приложената таблица , както и за поцинковани въжета ни е необходим срок на доставка от няколко дни до един месец. От наличните на склад въжета наши сродни лицензирани фирми изработват всички видове сапани и товарозахватни съоръжения придружени със сертификат за качество. 2. СТОМАНЕНИ ТЕЛОВЕ Изключително многообразие при стоманените телове ни пречи да изложим подробно всеки един вид. Дългият ни професионален опит ни е насочил към поддържане постоянни складови наличности от следните асортименти: 2.1 СТОМАНЕНИ ТЕЛОВЕ ЗА ПРУЖИНИ - стандарт: ГОСТ 9389, DIN 17223, СВ 4357, БДС 3111 - диаметър: от 0,15 мм до 8,0 мм - клас по якост: втори ("В") - марка стомана: от Ст50 до Ст75 - вид на стоката: рула здраво превързани, опаковани, с тегло от 15 до 200 кг в зависимост от диаметъра Теловете от тази група основно се използуват за студено навиване на пружини, но също така и за изработване на най-различни изделия за икономиката и бита. При възникване необходимост от пружинни телове с други якостни показатели - клас първи ("С") или клас трети ("А") или от друга марка стомана, също ни е необходимо време за доставка около месец. При постоянни търговски отношения с клиента, разбира се, този срок отпада -просто тези телове остават постоянно налични. Това е валидно и за всички по-долу изброени телове. 2.2 СТОМАНЕНИ ТЕЛОВЕ ЗА ВЪЖЕТА - стандарт: ГОСТ 7372, DIN 2078, БДС 16751 - диаметри: от 0,22 мм до 3,50 мм - якостна група: 1370-1770 N/mm2 - повърхност: светли или поцинковани Предназначението на тези телове е за изработване на всички видове стоманени въжета. 2.3 СТОМАНЕНИ ТЕЛОВЕ ЗА АС ПРОВОДНИЦИ - стандарт: ГОСТ 9850, DIN 48200, БДС 5875 - диаметър: от ф 1,44 мм до ф 4,50 мм - якостна група: 1300-1500 N/mm2 - повърхност: поцинкована Теловете от тази група се използуват като едножични или многожични сърцевини на алуминиево-стоманените проводници (кабели) за високо напрежение със напречно сечение до 800 мм2. 2.4 СТОМАНЕНИ НИСКОВЪГЛЕРОДНИ ТЕЛОВЕ С ОБЩО ПРЕЗНАЗНАЧЕНЕ - стандарт: ГОСТ 3282, DIN 17100, БДС 10065 - диаметър: от ф 0,5 мм д ф 5 мм - повърхност: черна или поцинкована - якост: горена (до 500 МРа) или негорена (до 1100 МРа) Тези телове намират широко приложение в много отрасли на икономиката като: - телове за пирони - телове за оградна мрежа - кофражни и арматурни телове - телове за арматурни мрежи - тел за лозови масиви - тел за битови изделия Нашите продукти са с руски произход, притежават високи качествени показатели и е придружена със сертификат назавода-производител. Ние не сме просто търговци - нашата цел е да консултираме клиента, да го насочим къмправилния избор, да предпазим малко запознатите с нашата материя от грешки. Това наше поведение е изразено в девиза на фирмата: "ЗА НАС КЛИЕНТЪТ Е ВСИЧКО"

Металтрейд ООД - отрасли:


Метали, Металообработка, Зъбни Колела, Лагери,