Промишлено Снабдяване ООД - Вижте още

Промишлено Снабдяване ООД

ПРОМИШЛЕНО СНАБДЯВАНЕ ООД гр. Кюстендил осъществява търговска дейност на редица промишлени стоки. В нашите бази и обекти се извършват продажби на всички видове масла, греси, смазочни и охлаждащи течности, добавки, спирачна течност, антифриз, бои и разредители.
София, Люлин 1, бул. Добринова скала 20

Промишлено снабдяване ООД

Адрес: град Кюстендил ул. Софийско шосе 5 Телефон: 078/ 55 30 20; 0885 555 377ддПРОМИШЛЕНО СНАБДЯВАНЕ ООД гр. Кюстендил осъществява търговска дейност на редица промишлени стоки.

В нашите бази и обекти се извършват продажби на всички видове масла, греси, смазочни и охлаждащи течности, добавки, спирачна течност, антифриз, бои и разредители, лични предпазни и защитни средства /ЛПЗС/, работни облекла, акумулатори, филтри, крепежни елементи, инструменти, битова химия и мн. други промишлени стоки .

Дружеството ни има разрешение от МОСВ – РИОСВ София за работа с отпадъци, включително отработени масла – събиране, съхраняване и транспортиране в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Седалището на дружеството е гр. Кюстендил.

Търговски бази – гр. София и гр. Кюстендил.

Търговски обекти – гр. София и гр. Кюстендил.

Всички ръководни кадри и изпълнителите са завършили висше образование или необходимото такова за изпълнение на поставените задачи.
Donaldson - филтри - авто и индустриални

За повече информация филтри Donaldson - авто и индустриални: www.donaldson.com

СОФИМА - филтри - авто и индустриални

Промишлено снабдяване ООД
SOFIMA филтри е марка за UFI филтри Group Spa, който идентифицира филтърни решения за независимия сектор за резервни части. Нейната цел е да предоставят филтриращи системи на автомобилния пазар (автомобили, оф-роуд автомобили, мотоциклети, камиони) и на специализирания пазар (земеделски машини, морски двигатели, компресори, промишлени и earthworking машини, като например: асансьор камиони, строителни машини и минна техника).

Марката SOFIMA е въведена в групата и стартира през 1981 г. за укрепване на сектора на следпродажбеното обслужване на компанията, която се радва на постоянен растеж.

Филтри SOFIMA се произвждат с помощта на същия технологичен стандарт и ноу-хау, с които били разработени за първичния пазар на оборудване (ОЕМ) под марката UFI ФИЛТРИ: знанията и опита, натрупан в оригинално оборудване са били прехвърлени на резервни части. Промишлено снабдяване ООД

Нашият девиз е: Driven by our heart! - Водени от нашето сърце! В действителност тя се дължи на ентусиазма на нашия дизайнерски екип, който създаде пълна гама от филтърни системи, проектирани в съответствие с най-високите стандарти за качество на общата удовлетвореност на клиента. Надеждна и ефективна услуга е жизнената сила, която тече бързо чрез нашите канали за дистрибуция на резервни части.

SOFIMA филтри удовлетворяват сложните и разнообразни изисквания за независимите резервни части, благодарение на ценностите, организацията и целите на Групата, към която тя принадлежат.

Връзка към официалния сайт на партньора: Филти СОФИМАДружеството разполага със собствен транспорт, собствени складови бази в Кюстендил и София и изпълнява всички заявки от търговските си партньори в срок след заявка.Основните дейности на дружеството са няколко:


Търговска дейност
Продажба на всички видове масла, греси, смазочни и охлаждащи течности, добавки, спирачна течност, антифриз, бои и разредители, лични предпазни и защитни средства /ЛПЗС/, работни облекла, акумулатори, филтри, крепежни елементи, инструменти, битова химия и много други промишлени стоки.
Строително-монтажна дейност

- от термопанели: къщи, халета – доставка, монтаж до ключ


Автомобили и авточасти
Автомобили и авточасти – от Европа и САЩ.

Годишни технически прегледи
Годишни технически прегледи – авто и газ.

Сервизна дейност


Дружеството представлява:


- Смазочни материалиЛУКОЙЛ, ЛУБРИКА, ВЕРИЛА, Италиана Петроли IP, СТЕАЛИТ
- АкумулаториБАНЕР, ЕЛХИМ ИСКРА
- Бои и разредителиМЕГАХИМ, ПОЛИСАН
- Крепежни елементи, инструментиЛАТИНКА, ЕВРОМАРКЕТ
- Лични предпазни и защитни средства /ЛПЗС/ПРЕВЕНТА, БУЛТЕКС 99
- ФилтриДОНАЛДСОН, СОФИМА, ВИКО, КОСЕР - ФИЛТРОН
- Термопанели, къщи, халетаПАРМА ЯПИ САН
- Битова химия – МИТИКОМ, ВЕРИЛА


Дружеството поддържа търговски взаимоотношения с:

ЛУКОЙЛ; ЛУБРИКА; ПРИСТА; НАФТЕКС - ПЕТРОЛ; ВЕРИЛА; БАНЕР; ЕЛХИМ ИСКРА; ТОПЛИВО; ЧЕЗ; БУЛВАРИЯ; СТЕАЛИТ; МЕГАХИМ; МИННА КОМПАНИЯ; ТЕЦ БОБОВ ДОЛ; МИНИ БОБОВ ДОЛ; МИНА ЧУКУРОВО; МИНА СТАНЯНЦИ; МИНА БЕЛИ БРЕГ; МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ; ТРЕЙДЕКСПРЕС – Л; КЗ ДРАГОВИЩИЦА; КЗ БАГРЕНЦИ; ТАП; ДАРТРЕЙД; ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ; ПДТС БАГРЕНЦИ; РДВР – КЮСТЕНДИЛ; БУЛПЛАН; РИЛА; ЕЛПРОМТРАФО; ТОРГОТЕРМ; ВИКО; КОСЕР; ГРАНИТ – ВИА АПИЯ; ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ; ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ; ПРЕВЕНТА; БУЛТЕКС 99; РИС ПЕТРОЛ; ТЕДИ СИМ; ДП ТСВ – под. Варна, под. Илиенци, под. Горна Оряховица, под. Пловдив; ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ и много други.

Дружеството спазва всички изисквания на законите и наредбите, особенно в частта им за опазване на околната среда.

Интересуваме се за всички новости и нововъведения в практическите действия, за да запазим нашата природа и за поколенията.


При извършването на всички гореупоменати дейности се спазват стриктно всички екологични закони и изисквания - дружеството има издадено разрешение за работа с опасни отпадъци от МОСВ - РИОСВ СОФИЯ /№ 12-ДО-613-00/.


От нашите клиенти със сключени договори за доставки събираме абсолютно безплатно и безкористно всички опасни отпадъци, за които имаме разрешително.