Руен Лес ЕООД - Вижте още

Руен Лес ЕООД

Фирма Руен лес ЕООД извършва дърводобив, производство на дървени въглища и търговия с дървен материал. Въглищата се добиват от висококачествен дъб. Готовия продукт е от първо качество, предлага се в разфасовки от 3, 5 и 10 кг., както и в PVC- чували (около 24 кг.). Фирмата ни гарантира
дървени въглищадървени въглища

дървени въглища

Фирма Руен лес ЕООД извършва дърводобив, производство на дървени въглища и търговия с дървен материал. Въглищата се добиват от висококачествен дъб.

Готовия продукт е от първо качество, предлага се в разфасовки от 3, 5 и 10 кг., както и в PVC- чували (около 24 кг.).

Търговия - по-голямата част от готовия продукт се изнася в Турция и Гърция, а друга част се реализира във вътрешния пазар.


Продукти

дървени въглищадървени въглища
  • Дървени въглища

Въглищата се добиват от висококачествен дъб.

Готовия продукт е от първо качество, предлага се в разфасовки от 3, 5 и 10 кг., както и в PVC-чували (около 24 кг.).

  • Търговия с дървен материал

Фирмата търгува с твърда дървесина – дъб, цер, габър – предназначена както за страната, така и за износ.