ИП Юг Маркет АД  itemprop=

ИП Юг Маркет АД

"Юг Маркет" АД е небанкова финансова институция, предлагаща на своите клиенти широка гама от услуги в областта на финансите. "Юг Маркет" АД е лицензиран инвестиционен посредник с Разрешение № 72 - ИП/31.07.1998г. от ДКЦК, акционер и член на "Българска
"Юг Маркет" АД е небанкова финансова институция, предлагаща на своите клиенти широка гама от услуги в областта на финансите. "Юг Маркет" АД е лицензиран инвестиционен посредник с Разрешение № 72 - ИП/31.07.1998г. от ДКЦК, акционер и член на "Българска фондова борса" АД и "Централен депозитар" АД, гр. София. Притежава лицензия от БНБ за извършване на сделки с чуждестранна валута в страната и чужбина и разрешение от ДКЦК за извършване на сделки като инвестиционен посредник в чужбина. Предлагаме на своите клиенти следните услуги: - сделки с ценни книжа в страната и чужбина - най-добри условия за реализация на компенсаторни инструменти на БФБ - доверително управление на пари, ценни книжа и/или компенсаторни инструменти - дейност като регистрационен агент - сделки с валута - маржин търговия на международните пазари

ИП Юг Маркет АД - отрасли:


Банки, Застраховане, Банки, Кредити, Депозити,