И А К - Лабо ЕООД  itemprop=

И А К - Лабо ЕООД

Фирма ИАК е основана през 1990 г. и извършва търговска, инженерингова и сервизна дейност, както и цялостно обзавеждане на лаборатории с необходимата апаратура в посочените области: АНАЛИТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ С МНОГОФУНКЦИОНАЛНО
София, ул. Йоан Екзарх 47 –А

Фирма ИАК е основана през 1990 г. и извършва търговска, инженерингова и сервизна дейност, както и цялостно обзавеждане на лаборатории с необходимата апаратура в посочените области: 1. АНАЛИТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ С МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - Теглоизмервателна техника: ВЕЗНИ- аналитични, технически, портативни, влагомерни. - Лабораторно оборудване за подготовка, обработка и съхранение на пробите. - Апаратура за физико-химически анализи с общо-функционално предназначение. - Апаратура за физико – механични и оптико – механични измервания. 2. АНАЛИЗ НА ХРАНИТЕЛНИ И ПИТЕЙНИ ПРОДУКТИ - ЗЪРНО, ФУРАЖИ, МЛЯКО, ПЧЕЛЕН МЕД, ВИНО И ДР. - Уреди за определяне на хранителни компоненти- протеин, масленост, сух безмаслен остатък, скорбяла, глутен, пепелно съдържание, влакнини. - Апарати за определяне характеристики на брашно и тесто- α-амилазна активност. - Експресен анализ на зърно, брашно, фуражи с NIR- облъчване – влага, протеин, скорбяла, глутен, масленост, влакнини, пепел и др. - Апарати за определяне параметри на вино. - Качествени и количествени тестове и апаратура за оценяване безопасността на здравето. - Апарати за определяне на елементно съдържание – азот, фосфор, калций, натрий, калий и др. - Тестове и апарати за специфични анализи на мляко и млечни продукти. - Определяне на цвят по всички практически отвърдени скали. - Текстуро анализатори. 3. АНАЛИЗ НА ПАРАМЕТРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - Набори и преносими лабораторни уреди за анализ на води. - Преносими лаборатории за химически анализ на почви в агро-стопанствата. - Влага, температура, скорост на въздуха. 4. АНАЛИЗ НА ПАРАМЕТРИ НА БИОДИЗЕЛ, ПЕТРОЛ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ – МАСЛА, БИТУМИ, ГРЕСИ, ПАРАФИНИ - Пламна точка, точка на помътняване, замръзване, трошливост, разтопяване, течливост. - Дестилационни характеристики. Коксов остатък. - Вискозитет, плътност, налягане. - Съдържание на пепел, вода, сяра. Цвят по всички скали. - Стабилност на окисляване. Корозия на медна пластинка. - Цетаново, октаново число. 5. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БИОЕТАНОЛ - Входящ контрол на зърнените суровини. - Физико – химични характеристики за спиртния дестилат. - Съпътстващи изходящи продукти: DDGS/ Фермодил. 6. АНАЛИЗ НА КОЗМЕТИЧНИ И МИЕЩИ СРЕДСТВА. ПАРФЮМЕРИЯ И ФАРМАЦИЯ - Микроскопски и рефрактометрични анализи. - Текстурни анализи. 7. АНАЛИЗ НА ПАРАМЕТРИ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - Експресно определяне на влага – повърхностно и дълбочинно. - Определяне на плътност – в насипни материали, повърхностно, на асфалт, почвени насипи.