Симекс ЕООД  itemprop=

Симекс ЕООД

Симекс ЕООД е дружество олицетворяващо петдесетгодишните традиции в областа на общото машиностроене. Неговата продукция намира реализация не само в България, но и в обединена Европа. Дружеството е специализирано в следните видове производство: стандартни
Криводол, ул. Георги Димитров 124А

"Симекс" ЕООД Симекс ЕООД е дружество олицетворяващо петдесетгодишните традиции в областа на общото машиностроене. Неговата продукция намира реализация не само в България, но и в обединена Европа. В момента Симекс ЕООД е 100% частна собственост и се представлява от инж.Симеон Ангелов. Дружеството е специализирано в следните видове производство: Широка гама от стандартни и подвижни гумено-лентови транспортьори, използвани за превоз на материали в различни области, като циментовата промишленост, химическата промишленост, селско стопанство, лека и преработвателна промишленост, вародобив, зърнопреработка, рудодобив, енергетика, въгледобив, хранително-вкусова проишленост и др. Сухи ръкавни импулсни филтри – предназначени за очистване от прах на запрашен чъздух и такива газове в отрасли на промишленоста, като металургията, циментовата промишленост, варо и гипсодобивна, скалната обработка, селското стопанство, минната промишленост и др. Инсталации за микропродукти – предназначени за получаване на високодисперсни микропродукти с едрина от 5 до 300 микрометра чрез сепариране на насипни или смлени минерални суровини. Мокри инерционни филтри – със същото предназначение като сухите, но се използват при повишена влажност на очиствания въздух и газ. Нестандартно оборудване, включващо обикновенни метални конструкции или такива с повишена точност, изискващи специални части по документация на клиента или съвместно разработена такава. Разполагаме с екип от добре подготвени работници и специалисти които могат на място при клиента да предложат оптималния вариант на техническо решение, а също и група за шеф-монтажна и мотажна дейност. Симекс ЕООД има ISO 9001:2000 и SLV Halle сертификат. Продукция 1. Гумено-лентови транспортьори/ГЛТ/ и резервни части Проектирането и производството на ГЛТ е съобразено с изискванията на ISO 1537, ISO 5048, ISO 1819, ISO 5045, DIN 22112, и DIN 15207. Гумено-лентовите транспортьори са предназначени за транспортиране на насипни и други видове материали в различни области на икономиката и селското стопанство. ГЛТ са както стандартни, изградени на модулен принцип, така и нестандартни, според заданието и изискванията на клиента. При конструирането им са заложени само качествени материали и покупни изделия, като: задвижвания /моторредуктури/ SEW, FLENDER, LENZE, BAUER, NORD, BONFLGLIOLI и др. гумено платно на КАУЧУК, DUNLOP, ZINGLING, и AMEREEL. охранителни съоражения на KEIPELEKTRIK и MEILE. чистачни елементи на HOSCH и TECHNIKGUM. при лагеруването на отделните възли са използвани уникални технологии като CARP и EXPLORER. На някои от въртящите се части се извършва статично и динамично балансиране, както и замерване на вибрации и шум със съвременни средства. Поради високото качество и надежност на лентовите транспортьори, изискванията към тяхната подръжка намаляват, а в зависимост от договореностите с клиентите гаранционния период е до пет години. 1.1 Ролки - Произведени на технологична линия по съвременна уникална технология‚ отговаряща на ISO 1537, DIN 15207, DIN 22112, до десетгодишен гаранционен период, пригодени за ремонт, работещи при висока концентрация на прах‚ влага и други екстремни среди. 1.1.1 Ролки обикновенни - Използват се както в горната /работна/ страна на лентовите транспортьори‚ така и като поддържащи в долната /връщаща/ страна. 1.1.2 Ролки с гумени пръстени /амортизационни/ - Използват се в определени случаи в областите на пресипване на материалите за омекотяване на ударите и удължаване трайността на платното. 1.1.3 Ролки с гумени пръстени /поддържащи/ - Използват се като поддържащи в долната връщаща страна на транспортьорите‚ в случаите на повишена влажност и лепкавост на транспортирания материал. 1.2 Стойки ролкови /ролконосачи/ 1.2.1 Стойки ролкови коритообразни 1.2.2 Стойки ролкови прави горни 1.2.3 Стойки ролкови долни поддържащи На базата на стандартните елементи посочени в т.1.1 /ролки/ и 1.2 /станции ролкови/ се конструират лентовите транспортьори. Останалите възли като опъвателни станции в комплект с барабани‚ задвижни станции в комплект с барабани‚ задвижване‚ пресипване на транспортния материал‚ капселовки‚ станции центриращи /горни и долни/‚ вид на платното‚ охранителни съоръжения‚ аспирация‚ филтри‚ се уточняват след техническо задание от клиента или след съвместен технически консулт на място. 2. Нестандартно оборудване Нестандартното оборудване в областта на общото машиностроене е една от приоритетните страни в производствената програма на дружеството. Оборудването се произвежда на базата на конструктивната документация на клиента. Това производство включва както обикновенни‚ така и метални конструкции с прецизна точност до няколко стотни от милиметъра‚ машинни части‚ възли и агрегати на машини‚ цели машини‚ технологични линии и други съоръжения‚ касаещи конкретната документация. Съществуващото оборудване позволява и обособяване на отделни технологични потоци при дребно и серийно производство‚ което обуславя качество‚ задоволяващо клиента. Възможности Машинният парк на дружеството представлява широка гама от универсални машини и машини с CNC управление, позволяващи бързо преустройство, както следва: 1.РАЗКРОЕЧНО – ПРЕСОВИ - гилотини, абканти, рундвал, ножовки и лентоотрезни машини, преси хидравлични, плазмено рязане, профилоогъваща машина, пясъкоструен апарат. 2.МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ 2.1 Универсални - стругове, фрези, борверзи, протяжни машини, фрези за шпонъчни канали, координат машини, шлайф машини плоски, шлайф машини центрови, пробивни машини /бормашини/, зъбофрезови машини, зъбодълбачни машини, шлицешлайф машини. 2.2 Машини с CNC управление - обработващи машинни центри 3.ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ - заваръчни апарати за МИГ-МАГ заваряване; заваръчни апарати за ръчно електродъгово заваряване. 4.ПОДЕМНО ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ - кранове: мостови и портални с товароподемност до 8t и височина на подема 6м В момента в дружеството се монтира технологична линия за производство на ролки за гумено-лентови транспортьори, която е оборудвана със строго специализирани агрегатни машини. Технологичната линия е на съвременно световно ниво, благодарение на което нашите ролки са едно конкурентноспособно изделие с много добри технически характеристики, на което може да се гарантира безаварийна работа над 20000 часа. Нашият Лидер - инж. Симеон Ангелов Образование - Русенски Университет "Ангел Кънчев" - Инженер по механика със специалност "студена обработка на металите"‚ 1982 г. Професионален опит: Конструктор от 1982 до 1990, Завод за Фитинги, гр. Монтана. Производствен директор‚ Началник подръжка‚ Директор по нестандартно производство и Главен инженер от 1990 до 1997, Берг-Монтана Фитинги, гр. Монтана. Управител на завод Мир АД от 1997 до 2003, гр. Монтана. Управител и собственик на Симекс ЕООД‚ гр. Криводол Успехи и Постижения: Завършва с отличен успех Русенски Университет "Ангел Кънчев" - Инженер по механика със специалност "студена обработка на металите"‚ 1982 г. Завършва курс по мениджмънт през 1993 г. Напълно изплаща всички дългове направени от предшественика си‚ продукцията на завода покачва с 150% и натрупва големи печалби като управител на завод Мир АД‚ гр. Монтана. Изпълнява големи промишлени договори за специални линии и нестандартно оборудване за GM и FORD за Съединените Американски Щати. Работи с големи европейски фирми като VOLVO, SIEMENS, MANNESSMANN и RIELA. Разработва и по собствен патент започва производство на ново поколение ролки с отлични технологични възможности. Добре познат в България като отличен експерт в машиностроителната индустрия. ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА Фамилия:   Име:   E-mail:   Телефон:   Факс:   Желая да получа повече информация за:  

Актуално в каталога


Здравейте приятели на Business.bg.

Последните 7 месеца за нас бяха много важни, защото стартирахме изработването на нов дизайн на нашия каталог, нов администраторски панел и нова мобилна версия с респонзив дизайн, според последните очаквания на потребителите и новите изисквания на Google и останалите търсещи машини, до услугите на които се позоваваме ежедневно. Виж още...

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Услуги
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?