ОКЗ БУЛ ХОЛДИНГ ЕАД  itemprop=

ОКЗ БУЛ ХОЛДИНГ ЕАД

Акционерното дружество ОКЗ ХОЛДИНГ е високо специализирано в производството на стоманени високообемни резервоари и метални конструкции.ОКЗ предлага комплексно реализиране на инвестиционни проекти в областта на складирането на нефта, нефтените продукти и
Русе, бул.Александровска 26

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМАТА OKZ HOLDING a.s. ул. Връхлицкехо 58/88, Прага 5 Чехия   Дъщерно дружество в България: ОКЗ БУЛ ХОЛДИНГ-ЕАД бул. Тутракан 49A, 7009 Русе Пражкото акционерно дружество ОКЗ ХОЛДИНГ е високо специализирано за производство на стоманени високообемни резервоари и метални конструкции. Оттук произлиза и названието на компанията OKZ = „OCELOVÉ KONSTRUKCE A ZÁSOBNÍKY“ (МЕТАЛНИКОНСТРУКЦИИ И РЕЗЕРВОАРИ - превод от чешки език). ОКЗ предлага комплексно реализиране на инвестиционни проекти в областта на складирането на нефта, нефтените продукти и други. Проектите се реализират „под ключ”. Във високо специализираната област на производство на тънкостенни металниконструкции „ОКЗ” е един от най-големите доставчици на Чешкия и Прибалтийския пазар. Клиентите на ОКЗ ХОЛДИНГ са предимно фирми от нефтопреработвателната и химическата промишленост. Прогресивното развитие на компанията през последните години е свързано преди всичко със спечелването и качественото изпълнение на поръчки именно в тази област. ОКЗ също развива дейност във много страни от Централна и Западна Европа, в Прибалтийския район и в Руската Федерация. Цялата продукция на компанията се произвежда в съответствие със Системата за управление на качеството според ISO 9001:2000, която фирмата успешно внедри и изпълнява. Също така и заведените Системи за охрана и безопасност на труда и за охрана на околната среда са в съответствие с нормите OHSAS 18001:1999 и ISO 14001:2004. ОКЗ ХОЛДИНГ е партньорът, когото търсите. . .   ПРОДУКТИ Основната производствена програма на фирмата ОКЗ ХОЛДИНГ се явява производството на стоманени, високообемни резервоари за съхранение на нефт, нефтени продукти и химически вещества. Освен тези продукти доставяме газохранилища, бункери, ферментори, биогазови реактори, съдове под и без налягане за химическата и хранително-вкусовата промишленост. Произвеждаме и инсталираме технологични стоманени конструкции и тръбопроводи, а като допълнителна услуга предлагаме и доставка на пълначни станции за горива. Производствената ориентация и историческо развитие на ОКЗ ХОЛДИНГ са причина, фирмата да присъства дългосрочно, както в рафинериите, така и в други нефтохимически и химически производства. Комплексната гама на продукцията включва и системите за пожарна безопасност. Всички продукти се намират в процес на непрекъсната модернизация, свързана с развитието на технологиите в дадената област и конкретните нужди на пазара. ОКЗ ХОЛДИНГ е производителя, когото търсите. . . РЕЗЕРВОАРИ Основен продукт на компанията са високообемните резервоари. Обемът им варира от 100 до 125 000м³. Най-чести варианти и възможни комбинации: в аварийни стоманени котловани с фиксиран стоманен покрив с плаващ стоманен покрив с фиксиран стоманен покрив и стоманен понтон с фиксиран алуминиев покрив и алуминиев понтон с двойно дъно и вакуумна система за контрол       ТЕХНОЛОГИЧНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ, ТРЪБОПРОВОДИ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА конструкции на стоманени халета– носещи стълбове, греди и покривни елементи. стълбища, парапети, площадки, евакуационно и пожарно стълбище стоманени стълбове и тръбни и решетъчни кули стоманени мостове, тръбни естакади, мостове и носещи конструкции на апарати атипични конструкции за химическата и хранително-вкусовата промишленост също както и тръбопроводи установки за зареждане на горива РАФИНЕРИИ – ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ Освен изграждането на нови резервоари в рафинериите провеждаме и: ремонт, поддръжка и модернизация на функциониращи резервоари ремонт и поддръжка на стоманени конструкции, тръбопроводни мостове и специални технологии ремонт и поддръжка на тръбопроводи ремонт и поддръжка на функциониращи технологични установки     СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ стабилни и полустабилни пожарогасителни системи за тежка пяна, предназначени за резервоари, аварийни котловани и пълначно наливни станции за горива стабилни и полустабилни пожарогасителни системи за средна и лека пяна, предназначени за технологични обекти и складове системи за гасене с пяна на малки складове, горящи течности – SR FOAM водни стабилни и полустабилни пожарогасителни и оросителни устройства спринклерни стабилни пожарогасителни системи   УСЛУГИ ОКЗ ХОЛДИНГ предлага на своите клиенти комплексно портфолио със следните услуги:   комплексни проектни и инженерингови услуги в областта на строителството на резервоари, резервоарни паркове и технологично-инвестиционни обекти производство, доставка и монтаж на продуктите, посочени по-горе строително скеле изолационни работи антикорозионна защита ремонт и реконструкция на резервоари   ОКЗ ХОЛДИНГ е доставчика, когото търсите. . .   ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ обща площ 200 643м² обща производствена площ 54 000м² общ производствен капацитет 35 000 тона стоманени конструкции годишно ОКЗ ХОЛДИНГ притежава пет производствени завода в пет Европейски страни. Благодарение на стратегическо им разположение ОКЗ може да покрие пазара на Западна Русия, цяла Източна и Централна Европа както и значителна част от Западна Европа, Близкия Изток и Северна Африка. Планирано е и изграждането на завод в България, в град Русе в близост до река Дунав, на 8 км от границата с Румъния. Двете държави са свързани с мост. На разположение е както речен, така и морски транспорт, което улеснява достъпа до земите между Германия и Черно море © 2006-2009 OKZ HOLDING