Алфео Прожектс ЕООД  itemprop=

Алфео Прожектс ЕООД

Алфео Прожектс ЕООД е агенция за директен маркетинг, която обслужва експортно ориентираните български производители. Агенцията популяризира, разширява контактите и посредничи на българските фирми за привличането на нови клиенти от целия свят.
Алфео Прожектс ЕООД е агенция за директен маркетинг, която обслужва експортно ориентираните български производители. Агенцията популяризира, разширява контактите и посредничи на българските фирми за привличането на нови клиенти от целия свят.

Алфео Прожектс ЕООД - отрасли:


Маркетинг,