Касева Чешма ООД  itemprop=

Касева Чешма ООД

Основна дейност на фирмата е производството на пластмасови изделия и по-специало закачалки за шивашката промишленост. Конструиране и производство на матрици за пластмасови изделия. Стремим се да бъдем конкурентни основно с качествена продукция и добри цени. Постоянно развиваме нови
Касева Чешма ООД Производство на изделия от пластмаса. Конструиране и производство на матрици за пластмасови изделия. Касева Чешма ООД е частна фирма, онована през 1989г. Основна дейност на фирмата е производството на пластмасови изделия и по-специало закачалки за шивашката промишленост. От 1991г., паралелно с основната дейност започнахме да развиваме производство и поддръжка на матрици. Дейността на фирмата е съсредоточена в гр.Русе. Екипът ни успя да запази и дори да увеличи пазарния дял на фирмата, което показва, че работим добре в силно конкурентни пазарни условия. Стремим се да бъдем конкурентни основно с качествена продукция и добри цени. Постоянно развиваме нови продукти и подобряваме вече създадените с цел по-добрата пазарна реализация. Признателни сме на нашите клиенти за съветите иза добрата съвметсна работа, без което фирмата нямаше да работи толкова успешно.       ПРОДУКТИ:

Касева Чешма ООД - отрасли:


Пластмасови Изделия, Матрици,