Колорита 51 ООД  itemprop=

Колорита 51 ООД

Фирма "Колорита-51" ООД, е структурирана, с приоритетна насоченост към производствена и ремонтна дейност, със застъпени методи на студена и топла обработка на металите, с възможности за затворен цикъл, от анализ и проектиране до внедряване на нови технологии, оборудване или изделия.
"Колорита-51" ООД За Нас Фирма "Колорита-51" ООД, е структурирана, с приоритетна насоченост към производствена и ремонтна дейност, със застъпени методи на студена и топла обработка на металите, с възможности за затворен цикъл, от анализ и проектиране до внедряване на нови технологии, оборудване или изделия. Фирмата е с десет годишно присъствие на пазара при поддържане на високо качество и атрактивни цени на продуктите и услугите. металообработване заваряване наваряване напластяване инженеринг консултации конструктивно - технологични разработки Гаранция за изключителното качество са многото доволни клиенти от цялата страна. Производство Производство на неограничено широк спектър от изделия, без ограничения по отношение: сложност на конфигурацията, точност и повторяемост на размерите, клас на грапавост на повърхнините и др. Специфични изисквания, марка на материалите и изискуема спесифична термообработка не представляват проблем. Производство, както на единични изделия така и на средно големи серии (50 000 - 100 000 бр.), от цветни и черни метали, с възможност и за смесени заваръчни, ковашки и лети конструкции. Производство на инструментална екипировка: шприц форми, леярски модели, матрици и др. Производство на технологично оборудване, както и средства за автоматизация - нестандартно оборудване. Продукти Нови Изделия - С пускане в експлоатация на новата производствена база на фирмата през 2004 г., се създаде възможност за изпълнение на поръчки за наши фирми и такива от Европейския съюз. По-важните от тях са: модули с вертикално и хоризонтално разположение, закрепени върху транспортни средства, дифузори, клапани за метанови уредби, редукторни възли, глави с диамантено покритие, платформа с изтеглящ възел предназначена за монтаж върху рамата на стандартни лекотоварни автомобили Изделия от черни метали - Включва изработване на моделна екипировка, обезпечаване серия от отливки, изковки, или щамповки, с възможност за производство и на смесени заваръчно-лети или заваръчно-щамповани заготовки, механична (стругаро-фрезова) обработка, термообработка и финишна шлайф обработка. Фирмата разполага и с възможности за нанасяне на декоративни и технологични (твърди, износоустойчиви, корозоустойчиви и др.) слоеве и покрития на база окисна керамика легирани сплави или цветни метали. Изделия от цветни метали - Включва изработване на моделна екипировка, обезпечаване серия от отливки, с възможност за производство и на смесени заваръчно-лети заготовки, механична (стругаро-фрезова) обработка и финишна шлайф обработка. Матрици и инструментална екипировка - Производство на инструментална екипировка: шприц форми, леярски модели, матрици и др. Производство на технологично оборудване, както и средства за автоматизация - нестандартно оборудване. Производство на модули, възли и агрегати от различни производствени машини и съоръжения. Смесени заваръчно-стругарски изделия - Съвместяват се стругаро-фрезови и заваръчни операции с цел замяна на ковашки и леярски изделия. Нестандартно оборудване - Заваръчни машини. Дървообработващи машини. Шнекови и бутални шприцове. Средства за механизация и автоматизация на технологични процеси. И много други. Услуги Широк спектър ремонти за тежко и лекотоварни автомобили, автобуси, електро и железопътен транспорт, пътно-строителна техника, селскостопанска техника и др. Диференциали Карданни предавки Спирачна система Хидравлични елементи Компресори Пневматични елементи Основната ориентация на фирмата в ремонтната и дейност е насочена към задоволяване нуждите на Столичния градски транспорт, което не отрича приемане на всякакви други поръчки, колкото и специфични и нестандартни да са те. Оборудване Фирмата разполага с разнообразно технологично и спомагателно оборудване, както следва: Цифрово-програмни металорежещи машини Конвенционални металорежещи машини Разкроечно-заготвителни машини Пробивни и заточващи машини Заваръчни източници и агрегати Компресорни машини и термичен участък Измерителна техника www.colorita51.biz