ВИОН АД  itemprop=

ВИОН АД

Фирма ВИОН е специализирана в проектиране, производство и ремонт на автоматизирани системи за паркиране, автомобилини платформи, ножични платформи, подвижни работни площадки (вишки), товарни платформи, мостови и козлови кранове. Ние предлагаме различни
Фирма "ВИОН" АД е специализирана в проектиране, производство и ремонт на автоматизирани системи за паркиране, автомобилини платформи, ножични платформи, подвижни работни площадки (вишки), товарни платформи, мостови и козлови кранове. Ние предлагаме различни решения за осигуряване на 100% паркоместа за Вашите обекти, както и няколко Български автоматизирани системи за паркиране. В производствената гама включва следните изделия: - Мостови кранове – едногредови и двугредови; - Козлови кранове; - Конзолни кранове; - Подвижни работни площадки (вишки):     - Стрелови до 15,5м. – 250кг;     - Телескопични 18м. и 24м. – 250кг;     - Ножични 12м. – 400кг и 16м. – 500кг. - Товарни подемници; - Гаражни подемници; - Автомобилни подемници; - Ремаркета; - Парк система за леки автомобили във височина – 12 коли. За тази производствена гама са усвоени следните технологии: - За обработване на едрогабаритни детайли с успоредни оси и висока точност; - За плъзгащи линейни лагери; - За плъзгащи нискооборотни лагери със самосмазване; - За изработване на високоякостни оси. Разработени и утвърдени са собствени методики за: - Якостно пресмятане на сложни греди и рамки; - Якостно пресмятане на системата ос – втулка. Конструкциите на всички произвеждани машини са характерни със своята простота и задължителна оригиналност, голяма сигурност и надеждност, лесен и бърз ремонт. Влаганите компоненти са изключително български намиращи се на пазара. За да посрещне изискванията на своите клиенти, фирмата предлага, както стандартна продукция, така и продукция изцяло по поръчка на клиента. Всички продукти отговарят на БДС-EN 280, БДС - EN 1493, БДС - EN14010 и гарантират изцяло специалните технически изисквания и мерките за безопасност. Всички съоръжения отговарят на наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения. Фирма "ВИОН" АД предоставя гаранционен и извънгаранционен сервиз за всички машини и съоръжения. ВИОН АД гарантира на произвежданите конструкции две години без проблемна работа при спазване на инструкциите на експлоатация и доставка на резервни части за 10 г. Всички изделия отговарят на задължителните европейски стандарти и сертификати. ВИОН АД е регистрирано като световен производител на транспортни средства и по утвърдена методика поставя собствен VIN номер. Фирма ВИОН АД стартира монтаж на ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ПАРКИНГ СИСТЕМА МОДЕЛ ВИОН 2 за автомобили. Предназначението й е за паркиране на леки автомобили във височина до 4 броя. Обслужването се извършва от оператор, който изважда последователно желаната кола. Системата е поръчана и изработена специално по индивидуален проект за автосервиз в гр. Пловдив. Максимални размери на автомобила: - дължина до 5,3 м. - височина до 1,85 м. - ширина до 2,2 м. Максимално тегло - 2500кг. Част от конструкцията ще бъде покрита с плътни външни панелни стени, върху които ще се монтират рекламни билбордове. Съоръжението отговаря на всички Европейски норми, Български стандарти и наредби. ПРОДУКТИ Паркинг система ВИОН 1 Системата позволява паркиране на леки автомобили от 7 до 12 броя. Това е паркинг във височина при който самостоятелно може да бъдат паркирани и извеждани автомобили. Максимален размер на автомобила: - дължина до 5,3 м. - височина до 1,85 м. - ширина до 2,2 м. Тези размери включват лимузини и джипове. Системата е напълно автоматична. Ел. захранване - 3х400V. Консумирана мощност - от 5 до 15 kVA. Други специални изисквания за комуникации не са необходими. Конструкцията позволява монтиране на плътни външни панелни стени, окачени фасади с прозорци, както и без никакви заграждения. Възможно е монтирането на рекламни билбордове. Съоръжението отговаря на всички Европейски норми и Български стандарти и наредби. Гаранционен срок - 1г. ВИОН АД се задължава да доставя резервни части за срок от 10г. Всички компоненти са български. Съпроводителни документи: архитектурен проект; строителен проект; ел. инсталация; паспорт. Паркинг система ВИОН 2 Система за паркиране на леки автомобили във височина до 5 броя, обслужвана с оператор. Операторът изважда последователно желаната кола. Системата е подходяща за служебни паркинги, но е приложима и за обществени паркинги, когато те са по-голям брой, за да може да се използва по ефективно оператора. Максимални размери на автомобила: - дължина до 5,3 м. - височина до 1,85 м. - ширина до 2,2 м. - максимално тегло - 2500кг. Тези максимални размери включват лимузини и джипове. Ел. захранване - AC 3х400V Консумирана мощност - 4 kVA. Други специални изисквания не са необходими. Конструкцията позволява монтирането на плътни външни панелни стени, окачени фасади с прозорци, ограда , както и без никакви заграждения. Възможно е монтирането и на рекламни билбордове. Съоръжението отговаря на всички Европейски норми и Български стандарти и наредби. Гаранционен срок - 1 г. ВИОН АД се задължава да доставя резервни части за срок от 10 г. Всички компоненти са Български. Съпроводителни документи: архитектурен проект; строителен проект; ел. инсталация; паспорт. Паркинг система ВИОН 3 - Конструкция:     - Платформа с размери 4000х2200 мм. чупеща се в дългия край и ротираща около напречна ос. Две телескопични колони свързани помежду си с ротираща ос. Два плунжерни хидроцилиндъра повдигащи телескопичните колони с електромагнитни заключващи клапани против самоспускане и допълнителен механичен заключващ механизъм управляван по електромагнитен начин. Външен габарит на ширината приблизително 2700 мм. - Регулировки: на зададената височина от 3,7 метра може да се паркират един над друг два автомобила с височина до 1,7 м. и дължина до 4,8 метра. За тази цел са предвидени следните пет регулировки:     - Регулиране на наклона - отпред чрез разтягащите се връзки     - Регулиране на височината - чрез удължаване на хода на хидроцилиндъра.     - Регулиране на чупещата се част на платформата - спуска се до клиринса на колата.     - Регулиране на опора горна ( на платформата) определя дълбочината на влизане на колата.     - Регулиране на опора долна определя дълбочината на влизане на колата.     Забележка - за леки коли комби е възможно горната кола да се паркира назад. - Хидравлична станция – от 4 до 5,5 kVA/АС3х380V; 1500 об./мин.; дебит 12 l/min.;налягане 160 bar; време за повдигане до 40 секунди. Монтира се на удобно място в подземният гараж - Ел. табло – управлява хидростанцията, напрежение 3х380V, мощност 4,5 kVA. Оперативно напрежение DC 24V. - Начин на управление - бутониера на конзола изнесена напред с височина 1,6 м от земята,механичен ключ, бутон нагоре, бутон надолу или дистанционно. - Приспособеление за автоматично спускане при спиране на ел. захранването. - Система за сигурност - инфра червена светлинна завеса за наличие на кола под платформата непозволяваща неволно спускане - Боя - лаков сребърен феролит - Гаранционен срок - 12 месеца от датата на пускане в експлоатация - Изискване: Паркинг системата не е предназначена за повдигане/спускане на хора. Повдигането/спускането на хора е абсолютно забранено! - Окончателна цена – 13 800 лв. без ДДС - В цената не включено монтаж и транспорт. - Срок за изпълнение – след съгласуване - ВИОН АД се задължава да доставя резервни части срещу заплащане за срок от 10 г. - Всички компоненти са български. - При желание - договор за следгаранционно обслужване Паркинг система ВИОН 4 Модула система с трансманипулатор позволяваща паркиране на леки автомобили в зависимост от конкретно задание за съответното място, при следните параметри: - Височина - максимум 5 автомобила - Дължина - максимум 5 автомобила В такъв случай на едно място с размери 28,4м.х7,4м. могат да се паркират 50 автомобила. Това е една независима паркинг система при която автомобилите се паркират и извеждат самостоятелно без оператор. Максимален размер на автомобила: - дължина до 5,3 м. - височина до 1,85 м. - ширина до 2,2 м. Тези размери включват лимузини и джипове. Системата е напълно автоматична. Ел. захранване - 3х400V. Консумирана мощност - от 5 до 15 kVA. Други специални изисквания за комуникации не са необходими. Конструкцията позволява монтиране на плътни външни панелни стени, окачени фасади с прозорци, както и без никакви заграждения. Възможно е монтирането на рекламни билбордове. Съоръжението отговаря на всички Европейски норми и Български стандарти и наредби. Гаранционен срок - 1г. ВИОН АД се задължава да доставя резервни части за срок от 10г. Всички компоненти са български. Съпроводителни документи: архитектурен проект; строителен проект; ел. инсталация; паспорт. Паркинг система ВИОН 5 Модулна система с вертикални подемници и хоризонтален транспортьор, позволяваща паркиране на леки автомобили в зависимост от конкретно задание за съответното място при следните параметри: - по отношение на етажност - параметър А     - двуетажна     - триетажна     - четири етажна - максимум - по отношение на вертикалните подемници - параметър B     два подемника      три подемника     - до 10 подемника - максимум - общ брой коли параметър С Зависимост между параметрите: C=AxB-(A-1) Тази паркинг система е една независима система при която автомобилите се паркират и извеждат самостоятелно без оператор. Максимален размер на автомобила: - дължина до 5,3 м. - височина до 1,85 м. - ширина до 2,2 м. Тези размери включват лимузини и джипове. Системата е напълно автоматична. Ел. захранване - 3х400V. Консумирана мощност - от 5 до 15 kVA. Други специални изисквания за комуникации не са необходими. Конструкцията позволява монтиране на плътни външни панелни стени, окачени фасади с прозорци, както и без никакви заграждения. Възможно е монтирането на рекламни билбордове. Съоръжението отговаря на всички Европейски норми и Български стандарти и наредби. Гаранционен срок - 1г. ВИОН АД се задължава да доставя резервни части за срок от 10г. Всички компоненти са български. Съпроводителни документи: архитектурен проект; строителен проект; ел. инсталация; паспорт. Гаражен подемник - Конструкция - долно шаси с отвори за анкериране към основна долна плоча на шахтата. Дълбочина на шахтата под долна спирка – 600 мм. Две двойни ножици на линейни плъзгащи лагери от полиамид напълнен с молибденов бисулфит и въртящи лагери – втулка с хромирана ос и гресьорки за смазване. Хидроцилиндри със заключващи електромагнитно управляеми хидравлични клапани монтирани директно върху тях с трайни ненарушими връзки. Горно шаси – площадка от рифелова листова стомана със странични парапети и светлинни завеси на входовете.Фиксатор водачи в горно положение. - Размери: площадка с размери LxB до 6000х3500 мм. Ход между спирките (горе и долу) до 3000 мм. Товароподемност – 3000 кг.Варианти (по ВИОН) 1,2,3,4. - Хидравлична станция – ел. двигател 4kw/AC 3x380V, едноскоротстна с време за повдигане/спускане – до 2 минути. Налягане в системата – 160 БАР. Обем на резервоара – 30 литра. Монтира се извън шахтата зад съседната стена. Размери LxBxH=700x350x760мм. - Ел. табло – управлява хидравличната станция, вратите и осветлението. Оперативно напрежение DC 24V. Монтира се над хидравличната станция. Уточнение: управлява всички видове врати със собствено ел. задвижване. - Приспособление за автоматично спускане при спиране на ел. захранването - Дистанционно управление – 10 бр. дистанционни за паркоместата програмирани със собствен индивидуален код. - Боя – лаков сребърен феролит - Съпроводителна документация: Чертеж „Общ вид”; Паспорт с техническа характеристика; Ръководство за експлоатация на Гаражен подемник; Ел. схема; Хидравлична схема; Акт за резултатите от измерване съпроти - вленията на изолацията на електрическата инсталация и проверка на защитата; Акт за съответствие на монтажните работи и заваръчните съединения с изискванията на документацията; Гаранционна карта; Гаранционни условия; Декларация за съответствие на стандарт БДС EN 1493; Предупредителни табели и етикети. - Гаранционен срок - 12 месеца от пускане в експлоатация. ВИОН АД гарантира доставката на резервни части за 10 години напред. - Начин на плащане – 50% при поръчка и издаване на фактура и 50% при експедиция и издаване на фактура. - Изискване: Гаражния подемник не е предназначен за повдигане/спускане на хора. Повдигането/спускането на хора е абсолютно забранено! - В тази спецификация не е включено: Доставка; Монтаж; Врати; Узаконяване; Проводници за вътрешни ел. връзки между ел. табло, подемника и вратите; Външно ел. захранване. - За размери на площадката по големи от указаните както и за вариант 5 и 6 по индивидуален проект. - ВИОН АД предлага и всички дейности по изработка доставка, монтаж и узаконяване. - ВИОН АД търси дистрибутори от цялата страна. Сключване на договор. - Всички елементи и компоненти са Български, лесно достъпни на пазара. - Всички цени са без ДДС. Товарен подемник Българския товарен подемник произведен от "ВИОН" АД, отговаря на БДС - EN 280 и гарантират изцяло специалните технически изисквания и мерките за безопасност. Съоръжението отговаря на наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения. Ние произвеждаме площадки подемни ножични (товароподемници) по поръчка със следните параметри: - Височина - от 0.5м до 10м - Товароносимост - до 10 000кг. - Размери - от 2.5м до 5м Основни технически данни на модел ВИОН 2.1200: - Товароподемност - 1200кг. - Максимална височина на повдигане - 3.7м. - Размери на ТП LxBxH - 2450 x 1650 x 1100 мм. - Номинална скорост на ТП - 0.06м/сек. - Допустима скорост на вятъра - 12.5м/сек. - Собствено тегло - 1200кг. Подвижна работна площадка ВИОН 1.15.250 Българските подвижни работни площадки произведени от "ВИОН" АД, отговарят на БДС - EN 280 и гарантират изцяло специалните технически изисквания, мерките за безопасност и размерите на подвижните работни площадки, които се повдигат Благодарение на богатия инжинерен и технологичен опит ПРП се характерезират: - солидна и здрава конструкция - логическа последователност на органите за управление - само български и леснодостъпни материали - изключително лесна за работа, поддръжка и ремонт - боядисана или като екстра - поцинкована конструкция - изключителна цена Основни технически данни на модел ВИОН 1.15.250: - Височина на пода РП - 13.5м - Максимална работна височина - 15.5м - Максимална хоризонтална проекция - 8.2м - Максимално натоварване на РП - 250кг. (двама човека + товар) - Размери - 1250х700х1100мм - Въртене на работната площадка +/- 45 градуса - Въртене на стрелите до +/-720 градуса - Максимално доп. ъгъл за денивилация - 2.5 градуса - Допустима скорост на вятър - 12.5м/сек - Допустим ъгъл на наклон на терена - 10 градуса - Дължина в транспортно положение - 7620мм - Височина - 2360мм - Ширина - 1850мм - Пътен просвет - 360мм - Гуми основни - 215 R14 C8PR - Гуми спомагателни - 260х85 - Гума резервна - да - Спирачка основна инерционна ръчна - да - Натоварване на теглича - 100кг. - Собствено тегло - 2500кг. - Захранване - AC230V +/- 5% - Максимална скорост при транспорт - 80км/час Ножична вишка 9 м. - 350 кг. Вион АД произвежда два Варианта - Вариант 1 - 7 м. - 400 кг. - Вариант 2 - 9 м. - 350 кг. Техническа характеристика - размер на площадката – 2000х800 мм. - максимална товароподемност – от 350 до 400 кг. - максимална работна височина на повдигане - от 7000 мм. до 9000 мм. - височина в събрано положение – 750 мм. (с колелата) - парапет от двете страни по дължина - допълнителни винтови стабилизатори от двете страни – 4 броя Ножична вишка 12 м. - 400 кг. Параметри: - Височина на пода на РП – 10 000мм - Височина на работната зона – 12 000мм - Размери на РП 3100/1450/1100 Подвижната работна площадка е разработена съгласно и отговаря изцяло на БДС – EN280+A1:2006 (EN280:2001+A1 2004) както и на “наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения обн. Дв. Бр. 60 от 25 юли 2006г. - Конструкция:     - Шаси – открит тип с носещи греди и управляем мост с хидравлично задвижване. От двете страни на външния габарит са предвидени по две отварящи се кутии за разполагане на различни компоненти. Дъното на шасито позволява повдигане с кари. На дъното от двете страни, по цялата им дължинаса предвидени спускащи се опори гарантиращи стабилност при движение с повдигната РП при попадане в дупка. Като екстра се предлага допълнителни стабилизатори с автоматично самонивлиране при работа върху неравни терени.     - Повдигателен механизъм – четири двойни повдигащи ножици с хидроцилиндър между първа и трета ножица. Плъзгащите се ставни връзки са на полиамидни плъзгащи лагери. На въртящите ставни връзки са предвидени гресьорки за смазване.     - Работна площадка – размери 3100х1460мм с подвижни парапети. натоварване на площадката 400кг., или 4 –ма човека + товар. Натоварване на парапета 100 кг. Като екстра е предвидено едностранно или двустранно изнасяне на работната площадка чрез ръчно или хидравлично задвижване. Възможно е и сваляне на прапапетите с цел по лесно транспортиране. - Комплектация     - Гуми три варианта: бандажни – 457/178-308; супереластични – 18х7-8; широки грайфери.     - Задвижване: AC 220V или 3х380V; DC 24V/280 Ah; Бензинов HONDA – iGX440; Комбинирано.     - Движение – хидромотор със спирачка маслена и управляващ клапан     - Варианти: върху управляеми колелета – 2 бр.; върху неуправляеми колелета – 2 бр.; 4х4 – 4 бр.     - Скорост на движение: едноскоростно - 1 км в час.; двускоростна – 1 до 3 км/час. - Управление: Две бутониери с шест бутона.Една в РП и една с дълъг кабел позволяваща при събрано положение да се транспортира от оператор намиращ се на земята. - Ел. схема – оформена в кутия с IP 65 защита,оперативно напрежение DC 24V - Хидравлична схема – хидроцилиндър двойно действащ с хидравличен блокиращ клапан (КОХУ) против самоспускане. При аварийни ситуации е предвидено ръчно спускане.     - Управление на хидравличния поток – електромагнитни разпределители три или повече върху отделни блокове.     - Хидравлични маркучи – HANSA FLEX.     - Резервоар 90л. С два потопяеми смукателени филтъра - Покритие на конструкцията – Боя по желание на клиента и като екстра - изцяло горещо поцинкована. - Система за контрол на положението – спира движението “нагоре” на работната площадка, докато тя не се приведе в хоризонтално положение; издава предупредителен сигнал със светлинна сигнализация. - Система за контрол на движението – не позволява движение напред/назад чрез ходовите колела над определена височина на работната площадка. - Система за контрол на товара – спира повдигането на РП при претоварване с 10%. - Узаконяване: Всички процедури необходими за въвеждане на РП в експлоатация са за сметка на ВИОН АД - Съпроводителна документация:     - Чертеж „общ вид”: Подвижна работна площадка ножична модел “ВИОН” 4.12.400.     - Ръководство за машиниста на Подвижна работна площадка ножична модел “ВИОН” 4.12.400     - Ръководство за ремонт и поддръжка.     - Декларация за съответствие на производителя.     - Електрическа схема.     - Хидравлична схема.     - Чертеж „Технически данни”.     - Гаранционна карта.     - Гаранционни условия: Дванадесет месеца за компонентите закупени от производителя. Двадесет и четири за произведените от фирма ВИОН АД - Допълнително предложение – за лесно транспортиране до/от работния обект, “ВИОН” АД произвежда специално ремарке на което/от което ПРПН се качва/слиза много лесно. Едно ремарке транспортира няколко ПРПН последователно. Ножична вишка 16м. - 500кг. Параметри: - Височина на пода на РП – 14 000мм - Височина на работната зона – 16 000мм - Размери на РП (LxBxH) - 4200/2000/1100 Подвижната работна площадка е разработена съгласно и отговаря изцяло на БДС – EN280+A1:2006 (EN280:2001+A1 2004) както и на “наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения обн. Дв. Бр. 60 от 25 юли 2006г. - Конструкция:     - Шаси – открит тип с носещи греди и два управляеми моста. От двете страни на външния габарит са предвидени отварящи се кутии за разполагане на различни компоненти за задвижването. Дъното на шасито позволява повдигане с кари. Предвидени са стабилизатори на най-големия габарит. Нивелирането е автоматично.     - Повдигателен механизъм – четири двойни повдигащи се ножици с хидроцилиндър между първа и трета ножица. Плъзгащите се ставни връзки са на полиамидни плъзгащи лагери. На въртящите ставни връзки са предвидени гресьорки за смазване.     - Работна площадка – размери 4200х2000мм с подвижни парапети. натоварване на площадката 500кг., или 5 – ма човека + товар. Натоварване на парапета 100 кг. Като екстра е предвидено едностранно или двустранно изнасяне на удължители на работната площадка с дължина 1.20м. чрез ръчно или хидравлично задвижване. Възможно е и сваляне на парапетите с цел по лесно транспортиране. - Комплектация     - Гуми - супереластични – 7.00х12 или 8.15х15     - Задвижване ДВГ – HONDA 13kW     - Движение – хидромотор със спирачка дискова маслена и управляващ клапан     - Вид задвижване и завиване - 4х4х4 (4 колела, 4 задвижващи, 4 управляеми). - Изпълнява следните завивания:     - преден мост – не действа, заден мост - действа Голям радиус на завоя     - преден мост – действа, заден мост - действа. В една посока малък радиус на завой. В различни посоки странично движение тъй наречено рачешко     - Скорост на движение – едноскоростно - 2 км в час. - Управление: Две бутониери - 10 бутона. Една в РП и една с дълъг кабел позволяваща при събрано положение да се транспортира от оператор намиращ се на земята. - Ел. схема – оформена в кутия с IP 65 защита,оперативно напрежение DC 24V - Хидравлична схема – хидроцилиндър двойно действащ с хидравличен блокиращ клапан (КОХУ) против самоспускане. При аварийни ситуации е предвидено ръчно спускане. Управление на хидравличния поток – електромагнитни разпределители върху отделни блокове. Хидравлични маркучи – HANSA FLEX. Резервоар 90л. С два потопяеми смукателени филтъра. - Покритие на конструкцията – Боя по желание на клиента и като екстра - изцяло горещо поцинкована. - Система за контрол на положението – спира движението “нагоре” на работната площадка, докато тя не се приведе в хоризонтално положение; издава предупредителен сигнал със светлинна сигнализация. - Система за контрол на движението – не позволява движение напред/назад чрез ходовите колела над определена височина на работната площадка. - Система за контрол на товара – спира повдигането на РП при претоварване с 10%. - Узаконяване: Всички процедури необходими за въвеждане на РП в експлоатация са за сметка на ВИОН АД - Съпроводителна документация:     - Чертеж „общ вид”: Подвижна работна площадка ножична модел “ВИОН” 4.16.500.     - Ръководство за машиниста на Подвижна работна площадка ножична модел “ВИОН” 4.16.500     - Ръководство за ремонт и поддръжка.     - Декларация за съответствие на производителя.     - Електрическа схема.     - Хидравлична схема.     - Чертеж „Технически данни”.     - Гаранционна карта.     - Гаранционни условия: Дванадесет месеца за компонентите закупени от производителя. Двадесет и четири за произведените от фирма ВИОН АД Подемник за автосервиз Подемник за автосервиз модел ВИОН 2-4000 служи за спускане/повдигане на леки автомобили и бусове със собственно тегло до 4000кг. със цел извършване на ремонт. - Технически параметри:     - Подемна сила 4000 кг; 3000кг.;2000кг.     - Налягане 200 БАР     - Мощност на ел. двигател от 2 до 4 кW     - Време за повдигане до крайно горно положение до 65 сек.     - Оперативно напрежение DC 24 V     - Захранващо напрежение 3х400 V или монофазно     - Хидравлично самоблокиране срещу самоволно спускане.     - Възможност за габаритни размери и товари по специално изискване.     - Възможност за обща платформа. - Габаритни размери на една платформа:     - В прибрано положение 4000х800х335     - В повдигнато положение 4000х800х2010     - Управление - бутониера - 2 бутона: Нагоре; Надолу     - Хидравличната станция може да управлява няколко подемника при положение, че се повиши обема на резервоара.     - Възможност за монтаж върху земята като се постави естакадка с височина 330 мм. или под земята. Платформата е изцяло поцинкована. - Гаранционен срок - 12 месеца. Монтаж на място. Мостов кран. Мостови кран. Козлови кран. Фирма ВИОН АД произвежда, проектира и монтира мостови (едногредови и двугредови), козлови и конзолни кранове с различни товароподемности съгласно конкретното задание. Кран мостов - мостов КМ 10/16 модел „ВИОН” произведен за фирма "ПАЙПЛАЙФ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД гр. Ботевград. Техническа характеристика: - Конструкция – двугредов мостов кран оригинална конструкция с малка строителна височина - Технически параметри:     - Тип – стоящ върху крановия път     - Товароподемност – номинална Q= 10 тона     - Отвор (ширина на пътя) Lk= 16,5 м.     - Максимална височина на подем от земята Hk= 5,5 м.     - Скорост на подем - двускоростно VT=4/1 м/мин.     - Скорост на движение на количката по крановата греда Vko=12/4 м/мин.     - Скорост на движение на крана по крановия път Vкр= 15/5 м/мин.     - Захранващо напрежение AC 3x380V     - Оперативно напрежение DC=24V     - Обща инсталирана мощност – 10 kVA - Управление – бутониера висяща от крана и свободно движеща се по крановата греда с шест бутона, тотален стоп и ключ секретен. - Принадлежности:     - Площадка за обслужване трайно закрепена към челната кранова греда.     - Ел. захранване на крана – трос с гумиран захранващ кабел горе     - Цвят – жълт Паспорт - Чертеж „Общ вид” Кран Мостов модел ВИОН - Изчислителна записка - Ел. схема; - Акт за резултатите от измерване съпротивленията на изолацията на електрическата инсталация и проверка на защитата; - Акт за съответствие на монтажните работи и заваръчните съединения с изискванията на документацията; - Гаранционна карта; - Гаранционни условия; - Декларация за съответствие на ел. телфер, блок ходови колела,телферна количка - Сертификати за качество на вложените материали - Декларация за съответствие. - Предупредителни табелки и етикети.
4.3 4