АЙ СИ ВИ Термогруп ООД  itemprop=

АЙ СИ ВИ Термогруп ООД

Фирмата е създадена през 2008 г. с предмет на дейност проектиране и изграждане на газови, отоплителни и водопроводни системи. Вписани сме в регистъра на ДАМТН под номер С435 за лицата извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опастност. Разполагаме с екип от опитни специалисти в областа на газифификацията и отоплението.