Биоекотехнолоджи ООД  itemprop=

Биоекотехнолоджи ООД

Фирма „Биоекотехнолоджи ООД е създадена през 2009г. С предмет на дейност производство на висококачествени продукти и инсталации за производство на биодизел и биогорива, отговарящи на европейския стандарт – EN1
Фирма „Биоекотехнолоджи ООД е създадена през 2009г. С предмет на дейност производство на висококачествени продукти и инсталации за производство на биодизел и биогорива, отговарящи на европейския стандарт – EN14214.

Биоекотехнолоджи ООД - отрасли:


Биогорива,