Холдингово дружество Пътища АД  itemprop=

Холдингово дружество Пътища АД

Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения;
"Холдингово дружество Пътища" АД е най-голямата пътностроителна структура в България с предмет на дейност: Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения; Производство на строителни и инертни материали и изделия от тях; Проектиране; Научно-изследователска, инженерингова дейност; Производство на пътни знаци и еластична ограда; Ремонт и поддържане на строителни машини; Продобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Лизингова дейност.