ПЛАДИ КОМПЮТЪРС ООД  itemprop=

ПЛАДИ КОМПЮТЪРС ООД

поддържане и ремонт на канцеларска, счетоводна и електронноизчислителна техника
поддържане и ремонт на канцеларска, счетоводна и електронноизчислителна техника