СМ Сензорматик ЕООД  itemprop=

СМ Сензорматик ЕООД

Основните насоки в дейността и развитието на SM SENSORMATIC LTD. са: - трансмитери за абсолютно и относително налягане - трансмитери за диференциално налягане - нивомери и ниворегулатори
Пловдив, бул.Освобождение 3, офис 211, 201

Основните насоки в дейността и развитието на SM SENSORMATIC LTD. са: - трансмитери за абсолютно и относително налягане- трансмитери за диференциално налягане- нивомери и ниворегулатори- разходомери за газове и течности- преносими цифрови манометри за абсолютно, относително и диференциално налягане- процес индикатори- ПИД on/off контролери за налягане- други прибори в областта на индустриалния контрол   Услуги и решения SM SENSORMATIC LTD. специализира в изграждането на цялостни решения в областта на индустрията и енергетиката. Богатата гама изделия са внедрени в редица предприятия у нас. Стремим се да удовлетворим цялостни схемни решения в зависимост от конкретно зададените потребности на нашите клиенти.   Продукти и изделия Преносим цифров измерител за абсолютно налягане(барометър)Обхват и тип на изделието:0-1000mmHg 0-1330mbarДопълнителна информация:SBA-1330захранване: DС 9V АС 50 Нz 220 V+-10% (с адаптер) повече Преносими цифрови измерители за диференциално налягане Обхват и тип на изделието:0- 100mbar 0-100KPaДопълнителна информация:SMG-1000захранване: DС 9V АС 50 Нz 220 V +-10 % повече Пиезорезистивни преобразуватели за абсолютно налягане (с фиксиран обхват) Обхват и тип на изделието:0-2,5 до 0-16 kPa тип IPS-A-2 XXДопълнителна информация:захранване: DC 15-30V АС 50 Нz 220 V+- 10% повече Комуникатор за двупроводни интелигентни трансмитери за налягане Идентификатор:206 повече Пиезорезистивни преобразуватели за абсолютно налягане (програмируеми)Обхват и тип на изделието:0-1,6 до 0-2500 kPa тип SMART-IPS-A XXX Допълнителна информация:захранване: DС 15-З0V-трипроводна схема DC 12-36V-двупроводна схема повече Пиезорезистивни преобразуватели за ултраниско диференциално налягане (програмируеми)Обхват и тип на изделието:0-5 до 0-200 mmH2O тип SMART-IPS-D XXX Допълнителна информация:захранване: DС 15-З0V-трипроводна схема DC 12-36V-двупроводна схема повече