ТЕЦ Марица 3 ЕАД  itemprop=

ТЕЦ Марица 3 ЕАД

Топлоелектроцентрала - производство на електроенергия.
Димитровград, Индустриална зона

Топлоелектроцентрала - производство на електроенергия.

ТЕЦ Марица 3 ЕАД - отрасли:


Енергетика, Електрически Централи,