Adonis Ltd.  itemprop=

Adonis Ltd.

Нашата фирма е специализирана в производството и пласмента на изделия и резервни части от цветни и черни метали за нуждите на металургията, рудодобива, селското стопанство, химическата индустрия и др
Враца, ул. Иванка Ботева № 3

Нашата фирма е специализирана в производството и пласмента на изделия и резервни части от цветни и черни метали за нуждите на металургията, рудодобива, селското стопанство, химическата индустрия и др. по чертежи и спесификации на клиента.