Фим Пласт   itemprop=

Фим Пласт

Фирма Фим Пласт произвежда и предлага: Пътни знаци, конуси и преградни съоръжения. Хоризонтална маркировка. Стандартни и нестандартни табели с наименования на: улици, обществени сгради, населени места и рекламни табели на български и латиница.
Фим Пласт Фирма Фим Пласт произвежда и предлага следните продукти на: Цени без конкуренция! По договаряне при взаимно изгодни условия! При срокове на изпълнение по график! Пътни знаци, конуси и преградни съоръжения. Хоризонтална маркировка. Стандартни и нестандартни табели с наименования на: улици, обществени сгради, населени места и рекламни табели на български и латиница. Табели по охрана на труда, евакуация и административни помещения. Ограничители на скоростта – производство, доставка и монтаж. Ограничители на скоростта тип “котешки очи”. Ограничаващи паркирането колчета. Заключващи скоби за паркиране. Гумени основи за временна организация на движението. Пешеходни светлоотразителни острови. Светлоотразителни фолиа. Поцинковани основи за знаци. Знаци за ел. уреди, съгласно БДС 3035/76 – 81 г: метални, метални-релефни, пластмасови, емайлирани. Огнезащитни изолации на обществени сгради и сертифициране.

Фим Пласт - отрасли:


Метали, Металообработка, Бариери,