Волт Фриго  itemprop=

Волт Фриго

Волт-фриго ЕООД е основана в началото на 2009г и предлага на своите клиенти след услуги и дейности:- Цялостно изграждане на хладилни камери;
Скобелево (Област Пловдив), ул. Хаджи Димитър 30

Волт-фриго ЕООД е основана в началото на 2009г и предлага на своите клиенти след услуги и дейности: - Цялостно изграждане на хладилни камери; - Монтаж на самостоятелни хладилни инсталации свързани с технологичните нужди на различни видове производства; - Монтаж на централизирани хладилни инсталации с различен брой консуматори(камери или изпарители) за съхранението на стоки и продукти в хранително-вкусовата и други промишлености; - Ремонт и реконструкция на съществуващи хладилни инсталации; - Абонаментен сервиз на хладилни инсталации; - Монтаж на мониторингови системи за следене на температурните режими и статуса на хладилни камери и инсталации свързани с въвеждането на системи за стандартизация; - Замяна(ретрофит) на забранени за употреба хладилни агенти; - Изработка на ел. табла за управление на хладилни инсталации; - Монтаж на системи за защита на подовете на хладилните камери от замръзване. Фирмата е създадена от Виктор Атанасов който има над 10 години опит в изграждането и ремонта на хладилни инсталации. За тези години се сработи екип от млади и образовани хора които работят по специалността си.