ДОБИ ПРЕС ЕООД - Вижте още

ДОБИ ПРЕС ЕООД

ДОБИ ПРЕС ЕООД е сред водещите частни фирми в областта на абонамента и разпространениетона български и чуждестранни периодични печатни издания.
София, жк. Лозенец, ул. Йоан Екзарх 63

ДОБИ ПРЕС ЕООД
ДОБИ ПРЕС ЕООД
ДОБИ ПРЕС ЕООД е сред водещите частни фирми в областта на абонамента и разпространениетона български и чуждестранни периодични печатни издания.

ДОБИ ПРЕС ЕООД ДОБИ ПРЕС ЕООД ДОБИ ПРЕС ЕООД ДОБИ ПРЕС ЕООД ДОБИ ПРЕС ЕООД ДОБИ ПРЕС ЕООД ДОБИ ПРЕС ЕООД ДОБИ ПРЕС ЕООД ДОБИ ПРЕС ЕООД


Стремим се да предоставяме на своите клиенти на вътрешния пазар, конкурентноспособни продукти и услуги в областта на абонамента, разпространението и издателската дейност , задоволяващи очакванията на клиентите относно качеството и потребностите им.ДОБИ ПРЕС ЕООД

ДОБИ ПРЕС ЕООД е създадено през 1995 година и е специализирано в абонаментната и разпространителска дейност на периодични и непериодични печатни издания, а от 2002 г. се специализира и в издателската дейност на счетоводни периодични печатни издания.

Основното направление в дейността на ДОБИ ПРЕС ЕООД е абонаментната и разпространителска дейност на периодични печатни издания – ежедневни, седмични, месечни и с друга периодичност и доставката им до крайния клиент.

Фирмата работи директно и има сключени договори за разпространение на техните издания с почти всички издателства на територията на Република България, както и с някои издателства от чужбина.

Практиката на фирмата показва, че доброто обслужване и отношение към абоната го прави постоянен клиент. Това ни дава сила и увереност в бъдещето, като ни задължава постоянно да подобряваме нашата работа .

От м. Октомври 2002 година фирмата издава специализирано месечно списание и двуседмичен вестник в областта на счетоводството, финансите и застраховането. Списанието и вестникът носят името “АКТИВ”. От началото на 2005 г. започнахме издаването на специализирана литература – книги в областта на счетоводството и трудовото право.

В условията на изостряща се конкуренция и нарастващите изисквания на клиентите по отношение на качеството на предлаганите продукти и услуги, през 2005 година Доби Прес ЕООД защити доброто си име, придобивайки сертификат за регистрирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000 БДС EN ISO 9001:2001 .

ДОБИ ПРЕС ЕООДДОБИ ПРЕС ЕООД

Издателство

 • Списание 'Актив'
 • Вестник 'Актив'
 • Специализирана литература
 • Семинари


ДОБИ ПРЕС ЕООД ДОБИ ПРЕС ЕООД ДОБИ ПРЕС ЕООД ДОБИ ПРЕС ЕООД ДОБИ ПРЕС ЕООД ДОБИ ПРЕС ЕООД
Абонаментен каталог за вестници и списания

 • ЕЖЕДНЕВНИ ВЕСТНИЦИ
 • АВТОМОБИЛИ И ТРАНСПОРТ
 • АПИС БЪЛГАРИЯ
 • АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ДИЗАЙН
 • БТА
 • ДАКСИ - компютърен Държавен вестник
 • ЕРОТИКА
 • ЕТНОС, РЕЛИГИЯ
 • ЗА ДЕТЕТО, УЧЕНИКА
 • ЗА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ
 • ИЗДАНИЯ ЗА БИТА, СЕМЕЙСТВОТО, МЪЖА И ЖЕНАТА
 • ИЗКУСТВО, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА
 • ИК ТРУД И ПРАВО
 • ИКОНОМИКА , БИЗНЕС И ФИНАНСИ
 • КОМПЮТРИ, СОФТУЕР, МОБИЛНИ АПАРАТИ
 • МЕДИЦИНА
 • МУЗИКА, СПОРТ, ХОБИ, СВОБОДНО ВРЕМЕ
 • НСИ
 • ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА
 • ПОДАРЪЦИ ОТ ДОБИ ПРЕС
 • РЕГИОНАЛНИ ИЗДАНИЯ
 • СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ЖИВОТНОВЪДСТВО
 • СИБИ - ДЖОБНИ ИЗДАНИЯ
 • СИЕЛА НОРМА АД
 • СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗДАНИЯ
 • СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ
 • ЧУЖДИ - АВТОМОБИЛИ И МОТОРИ
 • ЧУЖДИ - АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН
 • ЧУЖДИ - ЕЖЕДНЕВНИ ВЕСТНИЦИ
 • ЧУЖДИ - ЕРОТИКА
 • ЧУЖДИ - ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ
 • ЧУЖДИ - КОМПЮТРИ, СОФТУЕР, МОБИЛНИ АПАРАТИ
 • ЧУЖДИ - МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
 • ЧУЖДИ - МУЗИКА, КИНО, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
 • ЧУЖДИ - НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
 • ЧУЖДИ - ОБЗОРНИ СПИСАНИЯ
 • ЧУЖДИ - РАЗНИ
 • ЧУЖДИ - СПИСАНИЯ ЗА ЖЕНАТА, МЪЖА, ДЕТЕТО И МОДАТА
 • ЧУЖДИ - СПОРТ И ТУРИЗЪМ
 • ЧУЖДИ - ФОТОГРАФИЯ
 • ЧУЖДИ - ЮРИДИЧЕСКИ ИЗДАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ТРУД
 • ЮРИДИЧЕСКИ ИЗДАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ТРУД

ДОБИ ПРЕС ЕООД