ИНТЕРЛАБ - Вижте още

ИНТЕРЛАБ

ИНТЕРЛАБ извършва калибриране на: Везни, Уреди за измерване скорост на движение на въздуха, Титратори, Стъклени течностни термометри, Цифрови термометри. Манометрични и биметални термометри, Термодвойки.
София, бул.Проф.Цветан Лазаров 13, адм.сграда Булгарплод, ет.7, офис 709

ИНТЕРЛАБИНТЕРЛАБИНТЕРЛАБ


За нас:
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ извършва калибриране на:
 • Везни
 • Уреди за измерване скорост на движение на въздуха
 • Титратори
 • Стъклени течностни термометри
 • Цифрови термометри. Манометрични и биметални термометри
 • Термодвойки
 • Спектрофотометри
 • рН метри
 • Кондуктометри
 • Рефрактометри
 • Уреди за пламна температура на нефтопродукти – закрит тип
 • Уреди за пламна температура на нефтопродукти – открит тип
 • Калориметри
 • Уреди за измерване на относителна влажност на въздуха
5 3