ИНТЕРЛАБ  itemprop=

ИНТЕРЛАБ

ИНТЕРЛАБ извършва калибриране на: Везни, Уреди за измерване скорост на движение на въздуха, Титратори, Стъклени течностни термометри, Цифрови термометри. Манометрични и биметални термометри, Термодвойки.
София, бул.Проф.Цветан Лазаров 13, адм.сграда Булгарплод, ет.7, офис 709

За нас: ИНТЕРЛАБ извършва калибриране на: Везни Уреди за измерване скорост на движение на въздуха Титратори Стъклени течностни термометри Цифрови термометри. Манометрични и биметални термометри Термодвойки Спектрофотометри рН метри Кондуктометри Рефрактометри Уреди за пламна температура на нефтопродукти – закрит тип Уреди за пламна температура на нефтопродукти – открит тип Калориметри Уреди за измерване на относителна влажност на въздуха