Котлостроене АД  itemprop=

Котлостроене АД

Парни котли, Парни котли за ниско налягане, Отоплителни водогрейни котли
София, кв. Военна рампа, ул. 202, 8

"Котлостроене" АД произвежда: 1. Парни котли с паропроизводство от 0,4 до 12 т/ч. 2. Парни котли за ниско налягане от 0,1 Gкал/ч до 1,0 Gкал/ч 3. Отоплителни водогрейни котли от 0,1 Gкал/ч до 1,0 Gкал/ч 4. Водогрейни пламъчнотръбни котли от 1 Gкал/ч до 7,5 Gкал/ч 5. Преносими контейнерни водогрейни установки с мощност до 4W 6. Котелно оборудване и резервни части 7. Резервоари и съдове под налягане 8. Метални конструкции 9. Горивни уредби 10. Газоплътни тръбни мембранни панели 11. Горещо щамповани дъна с елептичен и сферичен профил 12. Инженерингова дейност

Котлостроене АД - отрасли:


Битова Техника, Котли, Камини,