Списание Български счетоводител  itemprop=

Списание Български счетоводител

Предлага актуална информация във връзка със: счетоводното законодателство; националните и международните счетоводни стандарти; банковото дело; трудовото право; митническия контрол; социалното осигуряване;
София, ул. Г. Раковски № 127, ет. 3, офис 325

Списание "Български счетоводител” - Официален орган на Съюза на счетоводителите в България. Предлага актуална информация във връзка със: счетоводното законодателство; националните и международните счетоводни стандарти; банковото дело; трудовото право; митническия контрол; социалното осигуряване; както и икономически анализи и отговори на читателски въпроси. Публикуване на ГФО. Предлага съвместно с ИСК към УНСС семинари по НСС, МСС, социално и здравно осигуряване, данъчно и трудово законодателство, годишно приключване. Периодичност на издаване: 2 пъти месечно Разпространение: по абонамент или чрез закупуване от редакцията

Списание Български счетоводител - отрасли:


Полиграфия, Опаковки, Издателска Дейност,