Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Илекс Инженеринг  itemprop=

Илекс Инженеринг

Търговско дружество “ИЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ВАРНА се развива в две направления- проектиране и изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи и електрическа борса за търговия с кабели.
Варна, Южна промишлена зона Родопа, Складова база 5

Търговско дружество “ИЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ВАРНА е създадено на 30 септември 2003г. Същото е приемник на "ИЛЕКС ОРИОН" ВАРНА създадено 1995г.  Фирмата се развива в две направления: * Проектиране и изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на: 1. кабелни мрежи, електрически инсталации, трафопостове; 2. контролно измервателни прибори и автоматика; 3. изработка и монтаж на стоманени конструкции и стълбове; 4. улично и парково осветление; *Електрическа борса за търговия с кабели, проводници, осветителни тела, лампи и ел. апаратура в това число търговия със спациални кабели и проводници за корабни  радилокаторни и бордови инсталации и кабели за сигнализация и управление. Морски кабели MGG Приложение За трайни инсталации във всички помещения на кораба и на открито; За електрически инсталации, осветление, вериги за захранване, контрол и сигнализация на всяко корабно оборудване; контролни и слови кабели в машини помещения и т.н. Основни тех. характеристики Цветна маркировка на жилата – всички жила са бели с цифрово номериране. Максимално допустима температура на жилата + 85ºC Максимално допустима температура в режим на к.с. с продължителност до 5sec. + 250ºC MGCG Приложение За трайни инсталации във всички помещения на кораба под най – горната метална палуба; Във вериги за захранване, контрол и сигнализация на всяко корабно оборудване. Основни тех. характеристики Цветна маркировка на жилата – всички жила са бели с цифрово номериране. Максимално допустима температура на жилата + 85ºC Максимално допустима температура в режим на к.с. с продължителност до 5sec. + 250ºC Монтаж при температура не по ниска от -10 градуса с температура на експлоатация и съхранение от -40 ºС до +60 ºС. Електро монтажна дейност За периода 2004г. - 2010г. Фирма " ИЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ " ЕООД ВАРНА е изпълнила редица обекти, по значителни от които са: 1. Улично осветление на гр. Шумен; 2. Улично и парково осветление на свлачище Кабакум; 3. Вестникарска група България ООД – Печатница Изток - Варна; 4. “ТЕХНОМЕТ”ООД ВАРНА – ел. Инсталация на кранове. 5. ТЕХНОИЖЕНЕРИНГ АВС ООД ВАРНА – ел. инсталации на офсет машини; 6. "СОЛВЕЙ СОДИ" АД ДЕВНЯ:      • Изграждане и ремонт на ел. мрежи и инсталации;      • Изграждане и ремонт на осветитиелни мрежи и инсталации;      • Изграждане и ремонт на кабелни трасета;      • Ремонт на едногредови и мостови кранове;      • КИП и А на турбогенератори - ТГ1; ТГ2; ТГ4. 7. "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД: кисело алкилиране (СКА) - ЧАСТ ЕЛ.;      • Изграждане на инсталация HDS / HAD ( XO - 5 ) - част ел. и  КИП и А;      • Десулфатизация на фракция PRIME G ( XOB - 1 ) - част ел. и  КИП и А. 8. "ТЕЦ ВАРНА" ЕАД / "ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД:      • Подмяна на силови кабели 6/10 kV на ел. Двигателите на ВВ 4 А/Б, МВ 4 А/Б, ВПВ 4 А/Б. Сертификати и референции Малка част от нашите референции.

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..