ЕЛСТОРМ - Вижте още

ЕЛСТОРМ

ЕЛСТОРМ ЕООД Кюстендил силно присъствие в областа на изработването, комплектната доставка, изграждането и ремонтите на електропроводи високо, средно и ниско напрежение, електротехнически подстанции и централи, трафопостове с кабелно и въздушно захранване
ЕЛСТОРМЕЛСТОРМЕЛСТОРМ


За нас:

„ЕЛСТОРМ” ЕООД има вече над 18 години силно присъствие в областта на изработването, комплектната доставка, изграждането и ремонтите на въздушни и кабелни електропроводи високо, средно и ниско напрежение; електрически подстанции и централи; трафопостове с кабелно и въздушно захранване и други обекти от инженерната инфраструктура.

Фирмата има също така цех за производство и ремонт на силови трансформатори и други ел. машини и апарати.

Фирмата е главен изпълнител на основните и значими електроенергийни обекти на територията на Кюстендилска област.

Освен това фирмата осъществява своята дейност на територията на цяла България, Република Македония, Република Косово.


ЕЛСТОРМ

Още за нас :

ЕЛСТОРМЕЛСТОРМ

Фирмата се ръководи от висококвалифицирания електроинженер Стоян Кирилов Стоилов с богат опит в енергийното строителство на територията на Република България.

Във фирмата работят високо квалифицирани електромонтажници с дългогодишен трудов стаж.

Разполагаме със складова база, гараж и цех за ремонт на силови трансформатори и електрически машини.

Разполагаме също така с достатъчен брой ръчни инструменти, транспортни средства и строителна механизация .„ЕЛСТОРМ” ЕООД гр. Кюстендил е член на Българската Строителна Камара и Централния Професионален Регистър на Строителя.

„ЕЛСТОРМ” ЕООД гр. Кюстендил има отлична репутация като фирма за изпълнение на всички видове енергийни обекти.

ЕЛСТОРМ - отрасли:


Енергетика, Електрификация,