ОБЛИКОС 96  itemprop=

ОБЛИКОС 96

Обликос 96 ЕООД се включва на българския пазар през 1991г. с основна цел "приложение на конструкционните пластмаси в промишлеността". То се осъществява в различните й браншове (машиностроене, автомобилостроене, електрооборудване, асансьоростроене,
София, ул. Професор Христо Вакарелски 13А

Обликос 96 ЕООД се включва на българския пазар през 1991г. с основна цел "приложение на конструкционните пластмаси в промишлеността". То се осъществява в различните й браншове (машиностроене, автомобилостроене, електрооборудване, асансьоростроене, хранително-вкусова, химическа, фармацевтична и хартиена индустрия и др.) чрез конструиране, разработване и внедряване в производството на различни машинни части и детайли от инженерни пластмаси. Обликос 96 ЕООД довежда готовия продукт (части и детайли) до основния потребител по две направления: - изработване на детайлите чрез леене под налягане от гранулатен тип пластмасов материал; - изработване на детайлите от екструдирани и лети във вид на заготовки от пръти, тръби, плочи, листове инженерни пластмаси, използвайки традиционните методи на обработка на материалите: струговане, фрезоване, рязане, пробиване, шлайфане и др. В първите години от своето развитие Обликос 96 ЕООД прилага пластмасовите детайли в промишлеността, изработени чрез леене под налягане, като произвежда хиляди бройки за своите потребители. Впоследствие, с развитието на приватизацията в България и с увеличаване на частния сектор, възниква необходимостта от изработване на минимален брой изделия от даден вид и с изискване за различни по тип и физико-механични показатели инженерни пластмаси. Така от 1996 г. Обликос 96 ЕООД става официален представител за България на Ерта - Белгия - лидер в Европа по производство на инженерни пластмаси във вид на заготовки, впоследствие DSM - Холандия (Ерта - Белгия, Цестидур - Франция, Полипенко - САЩ) и от 2001 година на Quadrant EPP - Швейцария (Ерта - Белгия, Цестидур - Франция, Полипенко - САЩ и Сималит - Швейцария). Обликос 96 ЕООД за първи път в България популяризира и представя огромното разнообразие от инженерни пластмаси във вид на заготовки. С апостолска упоритост Обликос 96 ЕООД увери многобройния персонал от техници, механици, машинни и минни инженери в големите предимства , включващи високата якост, дълготрайност, антифрикционност, резистентност към химически реагенти и много други ценни свойства на инженерните стандартни, специални и високопредставени пластмаси. Понастоящем Обликос 96 ЕООД работи и внедрява в производство различни изделия във фармацията, хранително-вкусовата промишленост, автомобилостроенето, рекламната индустрия, химическата промишленост, ядрената енергетика, строителството, електрооборудването, минното дело, асансьоростроенето и др.

ОБЛИКОС 96 - отрасли:


Гума, Пластмаси, Полимери,