ПП Консулт   itemprop=

ПП Консулт

Счетоводна кантора ПП Консулт е фирма специализирана в извършването на счетоводни услуги и консултации. Фирмата предлага на клиентите си счетоводство и данъчна защита на достъпни цени.
София, ул. Майор Юрий Гагарин 26

    ПП Консулт       Счетоводна кантора ПП Консултпредлага счетоводни услуги и консултации. Нашите клинети получават качествено счетоводно обслужване на достъпни цени. Фирмата извършва цялостно счетоводно обслужване на еднолични търговци, търговски дружества(ООД, ЕООД) и др. като използва лицензиран счетоводен, складов и ТРЗ софтуер.     Услуги       Абонаментно счетоводство: Текущо осчетоводяване съгласно НСС и МСС, изготвяне на данъчни декларации, осигуровки, платежни документи и данни за НАП, оборотни ведомости. Изготвяне ведомости за заплати и осигуровки. Осъществяване на всички дейности, свързани с управлението на персонала и лицата наети по трудови и граждански договори. Водене на складови наличности на стоки и материали. Счетоводно отчитане на ДДС. Консултации за прилагане на оптимална счетоводна политика и спазване на действащото данъчно законодателство, трудово-правни и осугурителни консултации. Данъчна защита и участие при извършване на данъчни проверки. Заверка на осигурителни книжки за осигурителен стаж в НАП на самоосигуряващите се лица. Съставянвяне на годишни и междинни финансови отчети. Изготвяне на годишна данъчна декларация.     Услуги       Годишно счетоводно приключване: Осчетоводяване и класифициране на счетоводните документи и съставяне на годишен финансов отчет и оборотна ведомост. Изготвяне на годишна данъчна декларация от правоспособен счетоводител. Консултации по данъчното, трудовото и осигурително законодателство. Данъчна защита. Предлаганата от нас счетоводна услуга Ви дава възможност да проверите достоверността на изготвените финансови отчети и представените финансови резултати от дейността.       Клиенти       Счетоводна кантора ПП Консулт извършва счетоводство на малки и средни фирми. Клиентите ни работят в областта на: Международен и вътрешен товарен автомобилен транспорт Производство на строителни смеси Ветеринарно - лечебна дейност Архитектура и проектиране Ресторанти и кафе-сладкарници Търговия на дребно с разнообразни стоки Внос и търговия на едро Печатни издания Мебелна промишленост Спедиция Търговия с електронни компоненти Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма Разнообразни дейности в сферата на бизнес услугите и услуги за населението