Джи Ем Джи - България  itemprop=

Джи Ем Джи - България

Фирмата е специализирана в сферата на финансите и доверителното управление на капитал. Участва на фондовите борси в USA, играе за своя сметка и за сметка на свои клиенти на FOREX. Фирмата е представител на американския финансов консорциум "SPFinance inc.
Фирмата е специализирана в сферата на финансите и доверителното управление на капитал. Участва на фондовите борси в USA, играе за своя сметка и за сметка на свои клиенти на FOREX. Фирмата е представител на американския финансов консорциум "SPFinance inc." за източна Европа. Дружеството е от началото на 2003 година на българския пазар. Постигната доходност за 2005г. е: 29,5 %. Фирмата гарантира доходност на своите инвеститори от 10 %, която даходност се гарантира от" SPFinance inc". От своя страна "SPFinance inc" управлява средства в размер на 4,5 млрд. USD. Фирмата управлява капитал на следните по-галеми фирми: MSGrup - London; MSGrup - Austria; MSGrup - Australia; TCI; FRANT-UK; STIBO; ALVEXinc; RSinvest & partners; TLDM Corporation-UK.

Джи Ем Джи - България - отрасли:


Банки, Кредити, Депозити,