МДата Системс ЕООД  itemprop=

МДата Системс ЕООД

МДата Системс ЕООД е млада новаторска Българска компания, която представя в България продуктите на редица световно известни лидери в производството на измервателна апаратура и оборудване. МДата Системс ЕООД има предмет на дейност търговия, монтаж, сервиз и поддръжка на контролно
"МДата Системс" ЕООД МДата Системс ЕООД е млада новаторска Българска компания, която представя в България продуктите на редица световно известни лидери в производството на измервателна апаратура и оборудване. МДата Системс ЕООД има предмет на дейност търговия, монтаж, сервиз и поддръжка на контролно-измервателна апаратура за екологични, лабораторни и индустриални приложения. Продукти Анемометри Качество на въздуха Дата логери и монитори Аерозол/Прах Монитори Броячи на Частици Газ анализатори MRU Анализатори CROWCON Газ детектори SENKO Прах монитори SINTROL SDIO към RS-232 Услуги Ние предлагаме следните услуги: Сервиз и поддръжка на измервателни уреди Разработка на софтуер за Windows CE Разработка на софтуер за микроконтролери Консултиране Системна интеграция

МДата Системс ЕООД - отрасли:


Оптика, Електроника, Измервателна Техника,