Совис ООД - Вижте още

Совис ООД

Ние сме фирма с над 30-годишен опит в проектирането и изработването на: щанци, шприцформи, пресформи, бластформи, пластмасови детайли и изделия. Нашите предимства са: гъвкавост по отношение нуждите на клиента, затворен цикъл на производство, конструкторск

Совис ООД
За нас:

  • Совис ООД
  • Совис ООД
  • Совис ООД
  • Совис ООД
  • Совис ООД
  • Совис ООД
  • Совис ООД
  • Совис ООД
  • Совис ООД
  • Совис ООД


Ние сме фирма с близо 50 години професионализъм в проектирането, изработването и ремонта на: щанци, шприцформи, пресформи, бластформи, пластмасови детайли и изделия.

Нашите предимства са:
гъвкавост по отношение нуждите на клиента, затворен цикъл на производство, Дзайнерско-Конструктивен офис с възможности за изграждане на дизайн и решаване на оптимазационни задачи, безкомпромисно качество, минимални срокове за производство.

Наши клиенти могат да бъдат: потребители и изпълнители на щанци, шприцформи, пресформи и бластформи; търговски фирми на пластмасови изделия; производители и потребители на пластмасови детайли и изделия; нестандартна инструментална екипировка.


Продукти:

www.bg.sovis-bg.com