Дон Констракшън Продуктс България ЕАД - Вижте още

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

Don Construction Products Ltd. (DCP) е световен лидер в разработването, производството и продажбите на високотехнологични продукти, както и в професионалното обслужване на клиенти от строителния бранш. DCP се гордее с професионалната си техническа поддръжка.
 Дон Констракшън Продуктс България ЕАД Дон Констракшън Продуктс България ЕАД Дон Констракшън Продуктс България ЕАД


Don Construction Products Ltd
DCP произвежда широка гама продукти от строителната химия                            За нас:
Don Construction Products Ltd. (DCP) е световен лидер в разработването, производството и продажбите на високотехнологични продукти, както и в професионалното обслужване на клиенти от строителния бранш.
Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

Don Construction Products служи на строителната индустрия вече повече от 80 години с опита си в производството на качествени строителни продукти в Европа, Африка и Азия.

Бизнес посоките на компанията се обслужват от високо специализирани инженери, които предлагат помощ на дизайнери, консултанти и изпълнители. DCP предлага също мрежа от професионални изпълнители.

DCP се гордее с професионалната техническа поддръжка и прогресивния си изследователски център, който е оборудван за тестване на продукти при различни климатични условия с цел производство на материали, които са приложими при различни условия на околната среда. Така отговаряме на специфичните нужди на клиентите ни.

С филиали в различни части на света, DCP е компания с наистина глобално представяне. DCP обслужва клиенти в повече от 35 държави. Всички производства са в съответствие със стандарта за качество ISO 9000 и са ангажирани с опазване на околната среда.

Техническият отдел на DCP е на разположение за съвети и помощ по телефон, електронна поща или посещение на място. Специализираните отдели на DCP са готови да осигурят спецификации по проекти, които покриват всички местни условия и изисквания.

                            DCP Продуктов каталог

Продуктови групи
Наименования на продуктите
Добавки за бетон
Flocrete, Hyperplast, Trowelite, Cemairin, Proset
Материали за повърхностна обработка
Setseal, Formcoat
Разтвори и продукти за анкериране
Flo-Add, Flo-Grout, Keyfi x
Материали за поправка на бетон
Cemfair, Cempatch, Quickmast
Индустриални настилки
Cemfl ow, Strongcoat, Gripdeck, Griptop
Защитни покрития
Repcoat, Strongcoat, Repelicone
Фугопълнители & фугоуплътнители
Flexseal
Материали за хидроизолация
Bituproof, Setseal, Aquaguard, Hydrostop, Hyperseal, Aquathane, Flexapro
Лепила
Cempatch, Quickmast, Probuild
Лепила и фугиращи смеси за керамични плочки
Cemfi x, Quickmast, Cemafi ll, Probuild
Строителни продукти
Probuild, Proplast, Decoplast, Thermofi x
Структурно усилващи продукти
Profi ber

 


                            Филиали

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД


                             www.dcp-int.com