РТР ООД  itemprop=

РТР ООД

Произвежда отливки от сив легиран чугун - центробежно лят. Износоустойчив на сухо триене. Използвани в двигателите с вътрешно горене. Детайли по поръчка.
Враца, ул. Алеко Константинов № 11, ап. 2

Дружеството е създадено през февруари 2000 г. с предмет на дейност: "Производство на отливки от сив легиран чугун и спомагателни леярски материали".Дружеството продължава технологичните постижения в областта на центробежното чугунолеене и леенето в пясъчни форми на ЧЛК Веслец — Враца, създаден през 1971г.Производството е оборудвано с 2 бр. електроиндукционни пещи, инсталации за центробежно леене, машини за формоване, металообработващи машини за частична обработка на изделията. Качеството на продукцията се управлява от лаборатория, оборудвана с квантометър, металографски микроскоп, твърдомери и уреди за операционен контрол на технологичния процес.Възможностите на дружеството при производство на изделия по центробежен метод са 10 000 броя изделия на месец.Характеристиките на изделията са: - Тегло - от 2,5 кг до 25 кг - Дължина - до 350 мм - Външен диаметър - до 160 мм - Вътрешен диаметър - до 50 мм - Техническа спрецификация на произвежданите заготовки за цилиндрови втулки - 2003 година Дружеството задоволява повече от 50% от нуждите на вътрешния пазар с цилиндрови втулки за двигатели с вътрешно горене.Разполага с необходимото технологично оборудване и личен състав с професионален опит придобит от дългогодишната работа за "Фиат" - Италия.РТР ООД притежава сертификат по ISO-9001.2000 и работи в съответствие с него. В процес на подготовка сме за въвеждане на Cистема за управление на kачеството в автомобилната промишленост спрямо ISO-TS 16949.